Om KVUC

Kursisttrivsel

KVUC gennemfører hvert år en kursisttrivselsundersøgelse (KTU) på den 2-årige HF, og hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering for alle kursister med fremmøde.

Når vi på KVUC gennemfører kursisttrivselsundersøgelser (KTU), har vi fokus på at måle kursisttrivslen og at identificere, hvilke faktorer der er mest afgørende for trivsel. Det overordnede formål er at få værdifuldt input til, hvordan vi kan gøre KVUC til en endnu bedre uddannelsesinstitution. De spørgsmål vi bruger i undersøgelsen er centralt formuleret med afsæt i otte kategorier: 

  • Organisering
  • Elevtrivsel
  • Undervisere
  • Undervisning
  • Socialt miljø
  • Fysisk miljø
  • Egen motivation
  • Udstyr og materialer

Det er Undervisningsministeriet, der har fastsat, at det er den 2-årige HF, der er målgruppen for KTU'en. Vi udfører KTU i et samarbejde med et nationalt kvalitetssikringsnetværk (ESB-netværket), hvor en række andre uddannelsesinstitutioner deltager. Fordelene ved at bruge netværket er, at der bliver skabt en fælles evalueringskultur. På den måde kan vi på den 2-årige HF sammenligne os med andre VUC’er i Danmark samt sammenligne egne resultater igennem årene.

Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet i 2009. Spørgeskemaet er udarbejdet af konsulentfirmaet ASPEKT og et andet konsulentfirma, Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

Undervisningsmiljøundersøgelse gennemføres hvert tredje år. Den omfatter AVU, FVU, HF Enkeltfag (fremmøde) og 2-årig HF og HF Inklusion+, men ikke online-kursister.
Undersøgelsen indeholder både spørgsmål vedrørende det psykiske og det fysiske undervisningsmiljø (plads- og indeklimaforhold, indretning, æstetik m.m.).

Der udføres systematiske evalueringer af bl.a. trivslen blandt kursisterne på HF Online.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb