Ordblind

Vil du i kontakt med Ordblinde-vejledningen? Find vores åbningstider og telefontider her.

Støtte til ordblinde

KVUC tilbyder gratis ordblindeundervisning og støtte for dig, der er ordblind og voksen.

Mange ordblinde oplever det som et stort handikap at være ordblind. Der er heldigvis meget hjælp at få med den rette undervisning og de rigtige hjælpemidler. Vores Ordblindevejledning er altid klar til at hjælpe dig. Ring på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

Skriv til Ordblindevejledningen

Om ordblindeundervisning

Få den rette støtte til din ordblindhed

På KVUC kan du få gratis ordblindeundervisning, hvis du har problemer med ordblindhed og ønsker at få hjælp til at læse, stave og skrive. Undervisningen er tilrettelagt ud fra dit behov, og lærerne er specialuddannede til at undervise ordblinde.

Læs om ordblindetest, IT-hjælpemidler og SPS


Som ordblind oplever du typisk

At du læser langsomt – især faglige tekster

At du har svært ved at læse nye ord

At du har svært ved at stave – især lange og usædvanlige ord

At du er usikker på dine formuleringer

Særlige undervisningsforløb for ordblinde

Du har mulighed for at vælge særligt tilrettelagte forløb, hvor ordblindeundervisning er inkluderet.


3-årig HF for ordblinde

HF Ordblind

HF Ordblind er en særlig 3-årig tilrettelæggelse af den 2-årige HF, for dig der er ordblind. Når du vælger HF Ordblind, starter du i en særlig klasse, der er tilrettelagt kun for ordblinde.

Læs om HF Ordblind

Få mere information om ordblindhed

Ordblindhed er en funktionsnedsættelse, der kan vise sig på forskellige måder. Man regner med, at der i Danmark er ca. 5-7 %, der har vanskeligt ved at læse eller skrive på grund af ordblindhed.

Få mere information om ordblindhed

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Ordblindevejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive testet for ordblindhed samt med tilmelding til ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb