Erhverv

Tilbud til virksomheder

VUC Erhverv København tilbyder jeres offentlige eller private virksomhed opkvalificerende efter- og videreuddannelser.

KVUC samarbejder med VUC Sjælland & København om at udbyde kurser, der er tilrettelagt arbejdspladsens eller branchens behov. Vi tilbyder også åbne kurser, som ikke er brancherettede. KVUC har stor erfaring med at styrke deltagerens kompetencer på jobbet eller til et kommende job.

Kontakt os for at høre mere

Det kan vi gøre for jer

Flere muligheder med VUC Erhverv København

Kontakt VUC Erhverv København hvis I, som virksomhed, gerne vil hjælpe jeres ansatte med at forbedre deres kompetencer eller få dokumenteret deres færdigheder. Vi tilbyder:

  • Kurser som er tilpasset jeres virksomhed og medarbejderes behov.
  • Kurser hos jer, hos KVUC midt i København, online eller på en anden uddannelsesinstitution
  • Kurser der varer få timer, flere dage eller uger, afhængigt af jeres behov.
  • Kurserne kan kombinere elementer af forskellige fag eller tage udgangspunkt i et enkelt fag.

Citat - tidligere kursist

Karsten er fantastisk til at finde hver enkelt deltagers forskellige niveau og behov, og jeg fornemmer også, at han rammer hvilken læringsstil den enkelte kursist har. Jeg oplever, at kurset er branchetilrettet med teknisk engelsk præcis efter den enkeltes dagligdag.

Henrik Hollender, varmemester

En gevinst for både medarbejdere og virksomhed

Et virksomhedstilpasset forløb giver både medarbejdere og virksomhed lige netop de kompetencer, de efterspørger. Medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen. Det skaber også og bedre fastholdelse og større trivsel hos medarbejderne.

Se eksempler på tidligere forløb og bliv klogere på økonomien


Citat - Tidligere samarbejdspartner

Vi har meget, vi skal dokumentere i dagligdagen, og nogle af medarbejderne havde udfordringer. Vi valgte at teste deres læse- og skrivefærdigheder og sendte dem på kursus, som havde behov. Vi kan mærke, at de er blevet mere sikre. Det kan føles som et tabu at være ordblind, men det bør det ikke være.

Christina Larsen, afdelingsleder, Lynghuset

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb