Betaling

Betaling

På flere af vores uddannelser betaler du et deltagergebyr for de fag, du tilmelder dig.

Her kan du finde priserne for fagene på de forskellige uddannelser. Du finder også information om vores betalingsregler og de betalingsmetoder, du kan benytte, når du skal betale for dine fag.

 

 • Generelle priser og betalingsregler

  Hvad skal jeg betale?

  På flere af vores uddannelser betaler du et deltagergebyr, når du tilmelder dig. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet.

  Prisen for de fleste enkeltfag er mellem 140 kr. og 1400 kr.

  Priser på HF

  • Fag til 550 kr.

   Billedkunst
   Biologi
   Dans
   Dansk
   Dansk som andetsprog
   Design og arkitektur
   Dramatik
   Engelsk
   Fransk beg.
   Fysik
   Geografi
   Historie
   Kemi
   Matematik
   Mediefag
   Musik
   Psykologi
   Religion
   Samfundsfag
   Tysk forts.

  • Fag til 1400 kr.

   Erhvervsøkonomi
   Filosofi
   Innovation
   International økonomi
   Italiensk
   Oldtidskundskab
   Retorik
   Spansk

  Priser på AVU (pr. niveau)

  Priser på GS (GS og SOF)

  • Gratis/550 kr.

   Det er gratis at læse GSK og SOF, hvis det er under 2 år siden, du har bestået din gymnasiale uddannelse. Hvis det er mere end 2 år siden, skal du betale kr. 550 pr. fag.

 • Særlige betalingsregler

  Hvilke særlige regler gælder for alderspensionister, efterlønnere og personer med en videregående uddannelse?

  Betalingsregler for personer på alderspension eller efterløn

  Hvis du er over 60 år eller på efterløn og ikke har en videregående uddannelse, så kan du ansøge om optag på HF-fag på KVUC. Hvis du er på alderspension, så kan du ansøge om optag på HF-fag på KVUC.

  Du skal dog være opmærksom på, at du i tillæg til fagets normale gebyr skal betale 750 kr. ekstra pr. fag, du tilmelder dig. Gebyret er fastsat af staten.

  Vær samtidig opmærksom på, at hvis din tilknytning til arbejdsmarkedet har været mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger, før du tilmelder dig, skal du ikke betale ekstra gebyr.

  Betalingsregler på HF Enkeltfag og AVU Enkeltfag for personer med en videregående uddannelse

  Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Det betyder, at du skal betale mellem 8.000 kr. og 25.000 kr. ekstra pr. fag, du tilmelder dig. Når du skal tilmelde dig, skal du benytte vores særlige ansøgningsskema, som er målrettet dig med en videregående uddannelse. 

  Prisen for det enkelte fag afhænger af, hvor mange lektioner faget består af. Du kan finde prisen for dit fag på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk. Når du læser dit fag som online undervisning, bliver prisen reduceret med 20 procent.  

  En videregående uddannelse er fx bachelor- og kandidatuddannelser, professionsbachelorer og erhvervsakademiuddannelser. Det samme gælder videreuddannelser som diplomuddannelser, HD, akademiuddannelser, masters osv. Også sammenlignelige uddannelser fra før 2001 og uddannelser taget i udlandet er omfattet af reglerne.

  Hvis du er i tvivl om din uddannelse er videregående, kan du finde din uddannelse på ug.dk

  Betalingsregler for personer under anden gymnasial uddannelse på fuld tid

  Hvis du læser fuld tid på en anden gymnasial uddannelse (fx STX, HHX, HTX eller 2-årig HF) er det den skole, du går på, der skal betale for det HF-fag, du læser hos os. Derfor skal du have en blanket til godkendelse fra KVUC, som dit gymnasium skal underskrive. Du kan få udleveret blanketten ved at skrive en mail til hf@kvuc.dk. 

  Betalingsregler for personer med en videregående uddannelse på GS-forløb

  Hvis du supplerer specifikke adgangskrav ift. en konkret videregående uddannelse via GS-ordningen, koster det 550 kr. per forløb, også selvom du har færdiggjort en videregående uddannelse i forvejen.

 • Betalingsmetoder

  Hvordan kan jeg betale?

  Du kan betale for dine fag på forskellige måder. Hvis du tilmelder dig via vores online tilmelding, betaler du i forbindelse med din tilmelding. Hvis du tilmelder dig i en af vores vejledninger, har du mulighed for at betale efterfølgende via vores online betalingsformular. Vi accepterer de fleste almindelige betalingskort og Mobile Pay.

 • Refusion og tilbagebetaling

  Kan jeg få mine penge tilbage?

  Refusion af deltagerbetaling på HF

  Når du gennemfører en HF Fagpakke eller har fået et HF-eksamensbevis, kan du søge om at få tilbagebetalt dit deltagergebyr.

  Du skal sende din ansøgning om tilbagebetaling til den institution, hvor du lukker dit eksamensbevis.

  Ansøgninger om tilbagebetaling på KVUC sker online via en formular, hvor du udfylder en række oplysninger og vedhæfter de nødvendige bilag.

  Vær opmærksom på, at det kun er gyldige og afsluttede eksamensbeviser udstedt af KVUC, der kan bruges.

  Du kan ikke søge om tilbagebetaling af dit deltagergebyr, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

  Tilfælde hvor du ikke kan få refusion af deltagerbetaling

  I visse tilfælde kan du ikke få tilbagebetalt dit deltagergebyr:

  • Hvis du ikke har mødt op til undervisningen eller kun har deltaget få gange
  • Hvis du søger refusion for enkelte fag. Vi accepterer kun gyldige og afsluttede eksamensbeviser udstedt af KVUC

  Nedlæggelse af fag og hold

  Hvis vi i enkelte tilfælde bliver nødt til at nedlægge et hold (fx på grund af for få tilmeldinger), vil vi selvfølgelig hjælpe dig med at finde et nyt hold eller tilbagebetale dit deltagergebyr. Du kan læse mere i vores handelsbetingelser.

  Fortrydelsesret

  Hvis du fortryder din tilmelding til et fag på en af vores uddannelser, kan du få dit deltagergebyr tilbage. Det kræver dog, at holdet endnu ikke er startet op. Du kan læse mere om reglerne for fortrydelsesret i vores handelsbetingelser.

Har du spørgsmål til priser og betaling?

Hvis du har spørgsmål til priserne eller til vores betalingsregler, er du altid velkommen til at kontakte Regnskab, som er klar til at hjælpe dig.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb