GS

Under vores sektion om GS kan du få et overblik over alle de fag, du kan læse på GS og SOF.

Du kan også se, om du kan læse faget på fremmødehold, som online-undervisning eller som supplerende overbygningsfag.

Du kan læse om fagenes indhold og læringsmål, se hvordan eksamen foregår og finde information om optagelse på de enkelte fag.

Se oversigt over fag på GS

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb