Erhverv

Samarbejdspartnere og forløb

På VUC Erhverv København har vi stor erfaring med efter- og videreuddannelse af medarbejdere, og vi har flere eksempler på vellykkede forløb hos forskellige virksomheder.

KVUC arbejder sammen med andre aktører i blandt andet uddannelsessektoren for at kunne tilbyde de bedste kurser. Her kan du læse mere om vores samarbejdspartnere og nogle af de undervisningsforløb, vi tidligere har gennemført for virksomheder og organisationer.

Kontakt os for at høre mere

Samarbejdspartnere
 • Læs om vores samarbejdspartnere

  3F København

  3F er en fagforening med mere end 14.500 medlemmer i København alene. 3f København er Danmarks største afdeling og har omkring 500 tillidsvalgte rundt omkring på de Københavnske arbejdspladser.

  Læs mere om 3F København

  Bydelsmødre

  Bydelsmødreindsatsen har til formål at bringe håb og forandring i kvinders liv. De hjælper primært kvinder fra etnisk minoritetsbaggrund, med at bygge broer imellem kvinder og samfundet omkring dem, f.eks. ved at videre formidle informationer og lytte. Det hjælper samfundet som det etablerede kommunale system nogen gange kan have svært ved og skaber glæde og tillid i lokalmiljøerne.

  Læs mere om Bydelsmødre

  Danmarks Almene Boliger

  Danmarks Almene Boliger hjælper medlemmer og beboere med at søge indflydelse på den almene boligsektor. Deres politiske arbejde foregår lokalt i deres 11 kredse på tværs af alle landets kommuner.

  Læs mere om Danmarks Almene Boliger

  FSB

  FSB er Københavns største almene boligorganisation og administrerer også mere end 500 kollegieboliger, ejerforeninger samt gård- og IT-lav i København.

  Læs mere om FSB

  Jobcenter København

  Jobcenter København hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det er også her borgere kan søge kontanthjælp.

  Jobcenter København

  Kræftens Bekæmpelse

  Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende forening og har som mission at mindske antallet af danskere, der får kræft samt at sikre, at flere overlever kræft. Ligeledes har foreningen som mission, at alle skal have et bedre liv under et kræftforløb og efter. Foreningen er privat og drives af midler indsamlet fra befolkningen. Midlerne benyttes til foreningens tre hovedformål: forskning, forebyggelse og patient- og pårørendestøtte.

  Læs mere om Kræftens Bekæmpelse

  KVINFO

  KVINFO samler og producerer viden, udvikler værktøjer og arbejde på løsninger på udfordringer omkring køn og ligestilling, både i Danmark og i udlandet.

  Læs mere om KVINFO

  Københavns Ejendomme

  Københavns Ejendomme er en del af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og består af fem centre, der driver og udvikler løsninger til vedligeholdelse, ejendomsservice, rengøring, vagtordninger og ejendomsadministration.

  Læs mere om Københavns Ejendomme

  Københavns Professionshøjskole

  Københavns Professionshøjskole udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser. Københavns Professionshøjskole uddanner lige fra pædagoger til fysioterapeuter og har sit udgangspunkt i Region Hovedstaden.

  Læse mere om Københavns Professionshøjskole

  Socialforvaltningen i Københavns Kommune

  Socialforvaltningen har som mission at alle har mulighed for et værdigt liv i København. Socialforvaltningen har indsatser for at hjælpe børn, unge og familier med diverse problemer, lige fra fysiske, sociale, såvel som psykiske.

  Læs mere om Socialforvaltningen

  SOSU H

  SOSU H er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet. SOSU H udbyder erhvervsuddannelser under Omsorg, Sundhed og Pædagogik.

  Læs mere om SOSU H

  VUC Erhverv Sjælland & København

  VUC Erhverv Sjælland & København er navnet for et fælles team, der samarbejder om efteruddannelsesindsatsen i Region Sjælland og København. VUC Erhverv Sjælland & København er en stærk spiller i forhold til at give offentlige og private virksomheder et markant fagligt løft.

  Læs mere om VUC Erhverv Sjælland & København

Citat - tidligere kursist

Alle, der kender mig eller arbejder sammen med mig, ved at jeg er ordblind. (...) Jeg fik til opgave sammen med en god kollega at se på, hvordan vi ville kunne hjælp andre med ordblindhed. Vi holdt et møde med KVUC om, hvordan vi vil kunne løfte denne opgave (...) Personligt er det en kæmpe sejr for mig (...) at jeg nu er med til at hjælpe andre, sådan at de også kan (...) få bedre livskvalitet på arbejdet og i det private. Tak til KVUC for et godt samarbejde.

Tom Binder, Københavns Ejendomme & Indkøb

Tidligere forløb


3F og Københavns Jobcenter

I samarbejde med 3F og Københavns Jobcenter udviklede KVUC et skræddersyet kursus til ledige, der ønsker ansættelse i service- og oplevelsesindustrien (service, køkken og rengøring). Kursusdeltagerne fik styrket deres sproglige kompetencer på dansk og engelsk og blev klædt på med viden om praktiske opgaver inden for service, køkken og rengøring samt viden om miljøhensyn, arbejdsplaner, ansættelsesvilkår, løn og ferie.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb