Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC og Københavns Ejendomme samarbejder om ordblindescreeninger

Medarbejdere fra Københavns Ejendomme er blevet screenet af ordblindekonsulenter fra KVUC's Læse- og Skrivecenter og får nu hjælp til at ansøge om IT-hjælpemidler samt instruktion i at benytte dem. Mød én af ildsjælene bag samarbejdet, Tom Binder, i dette interview.

Tom Binder, ejendomstekniker hos Københavns Ejendomme
Tom Binder er ejendomsservicetekniker i Københavns Ejendomme. Han er også ordblind og gør brug af IT-hjælpemidler i sit daglige arbejde, der involverer megen skriftlig kommunikation. Toms succesoplevelser med at være åben omkring sin ordblindhed på arbejdspladsen gav ham blod på tanden for at hjælpe andre medarbejdere, der også er udfordret af ordblindhed:

”Fordi jeg var så åben om min ordblindhed og bl.a. sad åbenlyst med mine hjælpemidler fremme på computeren, blev ledelsen opmærksomme på, at der måske kunne være andre medarbejdere med ordblindhed, som kunne blive hjulpet. Og det var starten til det her projekt med KVUC”, fortæller han.

Tom og hans kollega Stig fik ansvaret for at stable et projekt omkring ordblindescreeninger af deres kolleger på benene. De tog kontakt til Læse- og Skrivecentret på KVUC, der tilbød at afholde to hele dage med screeninger hos Københavns Ejendomme, så det blev så nemt for medarbejderne som muligt at blive screenet. For at skabe opmærksomhed om muligheden for at blive screenet holdt Tom og hans chef først oplæg for nogle enkelte medarbejdere og senere for hele Københavns Ejendomme. Det gav pote.

Flere medarbejdere blev screenet og dem, der er ordblinde og gerne vil have IT-hjælpemidler, får nu hjælp af KVUC’s Læse- og Skrivecenter med at ansøge om dem. Når hjælpemidlerne er blevet bevilliget og modtaget, får hver enkelt medarbejder hjælp af en af ordblinde-konsulenterne på KVUC til at få sat dem op til vedkommendes brug samt individuel instruktion i at bruge hjælpemidlerne. 

Det er en fornøjelse at samarbejde med KVUC. Jeg har fået rigtig meget positiv feedback fra kolleger. Mange har sagt, at det var et godt forløb og rart at få ordblindheden afklaret, og at der blev taget godt hånd om dem fra KVUC’s side.

Snart skal han holde oplæg for rådhusbetjentene på Københavns Rådhus – denne gang om muligheden for at blive screenet i Læse- og Skrivecentret på KVUC. Han mener, at det er med til at skabe tryghed blandt hans kolleger, at han selv er ordblind og en helt almindelig medarbejder i stedet for en chef:

”Jeg skal sidde inde på rådhuset en dag og arbejde, så de kan komme til mig og ikke behøver at gå til en chef. Det kan nemlig være grænseoverskridende. Det fungerer godt, at det er mig som helt almindelig medarbejder, der har søsat projektet, der koordinerer og tager dialogen”, forklarer han.

Tom forudser, at projektet kommer til at leve videre af sig selv med løbende tilmeldinger, fordi der hele tiden er fokus på frivilligheden i at blive screenet, samt at det fx er helt ok ikke at ønske at gøre mere ved ordblindheden end at have fået papir på den. Selv er han også meget motiveret for at fortsætte projektet:

Det er en personlig sejr for mig, hver gang nogen siger: ’Det er virkelig godt det her projekt!’. Det at hjælpe andre er en kæmpe motivation. Jeg håber jo, at dem, der får det her forløb, også kommer til at opleve en masse personlige sejre.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb