Gå til sidens indhold

Gymnasial uddannelse

Med HF får du en gymnasial uddannelse, der kan give dig adgang til de videregående uddannelser.

På KVUC tilbyder vi Københavns mest fleksible HF-uddannelse. Du kan læse enkelte fag eller tage en hel HF-eksamen, og vi tilbyder dig at læse din HF enten online eller lige i centrum af København.

Design din egen HF

Hos os har du mulighed for at tage din HF som enkelte fag i dit eget tempo. Du kan læse online eller tage dine fag på hold i centrum af København - eller en kombination af begge dele.


Læs HF i dit eget tempo

På HF Enkeltfag læser du dine HF-fag i dit eget tempo. Du læser fagene på hold sammen med andre lige midt i København.

Læs mere om HF Enkeltfag

Læs din HF online

På HF Online tager du alle dine fag på HF som online undervisning. Læs et eller flere fag ad gangen og få fuld fleksibilitet.

Læs mere om HF Online

Læs HF delvist online

På HF Blend kombinerer du online undervisning med undervisning på hold, seminarer og laboratoriedage.

Læs mere om HF Blend
2-årig HF

Læs din HF på to år

På den 2-årige HF gennemfører du en HF på to år. Når du står med huen på, har du en gymnasial uddannelse, der kan give dig adgang til de videregående uddannelser.

Du kan vælge imellem seks forskellige HF-linjer alt efter dine interesser eller den videregående uddannelse, du drømmer om at læse videre på.

Læs mere om 2-årig HF
Team Danmark

For dig der dyrker elitesport og vil læse fag på HF

Som Team Danmark-kursist på KVUC kan du sammensætte et fleksibelt HF-forløb, der er tilpasset dig. Så kan du fokusere på din sport og blive klar til en videregående uddannelse på samme tid.

Læs mere om Team Danmark
HF Inklusion

For dig med en diagnose inden for autismespektret

HF Inklusion er et HF-forløb for dig, der har en diagnose inden for autismespektret. Her får du en HF-eksamen på 3-3½ år. Under hele forløbet bliver du styrket både personligt, fagligt og socialt.

Læs mere om HF Inklusion
Supplerende Overbygning

Byg oven på din HF

Med den supplerende overbygning kan du bygge oven på din HF-eksamen, så du kan få adgang til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser på universitetet.

På den Supplerende Overbygning læser du min. to fag, som du skal afslutte inden for et halvt år.

Læs mere om den Supplerende Overbygning

HF Fagpakker

Med HF fagpakker vælger du en samlet pakke af fag på HF.


Sygeplejerskepakken

Til dig der gerne vil være sygeplejerske

Bliv klar til sygeplejerskeuddannelsen på et år. Tag de fire HF-fag, der giver dig adgang til at søge optagelse.

Læs mere om Sygeplejerskepakken
Pædagogpakken

Til dig der gerne vil være pædagog

Bliv klar til pædagoguddannelsen på et år. Tag de fire HF-fag, der giver dig adgang til at søge optagelse.

Læs mere om Pædagogpakken
Socialrådgiverpakken

Til dig der gerne vil være socialrådgiver

Bliv klar til socialrådgiveruddannelsen på et år. Tag de fire HF-fag, der giver dig adgang til at søge optagelse.

Læs mere om Socialrådgiverpakken
Kulturfagspakken

Læs tre kulturfag på et halvt år

Kulturfagspakken på HF er for dig, der gerne vil læse tre kulturfag på et halvt år. Undervejs får du glæde af en fast lærergruppe, tværfaglig undervisning og socialt sammenhold med dine medkursister.

Læs mere om Kulturfagspakken
Naturfagspakken

Læs tre naturfag på et halvt år

Naturfagspakken på HF er for dig, der gerne vil læse de tre obligatoriske naturfag på et halvt år. Undervejs får du glæde af en fast lærergruppe, tværfaglig undervisning og socialt sammenhold med dine medkursister.

Læs mere om Naturfagspakken
Startpakken

Læs tre HF-fag på et år

Startpakken på HF er et særligt HF-forløb for dig, der endnu ikke ved, om du vil tage en fuld HF, eller blot nogle enkelte fag.

Læs mere om Startpakken
Vinter HF

En fuld HF på enkeltfag

På Vinter HF starter du i januar. På to år tager du en pakke af enkeltfag, der giver dig adgang til videregående uddannelse.

Læs mere om Vinter HF
Ordblindepakken

HF for dig der er ordblind

Ordblindepakken er for dig, der er ordblind og vil læse HF. Du læser HF-fag, og får ordblindeundervisning ved siden af i et eller to år.

Læs mere om Ordblindepakken
HF Selvstudie

Gå til eksamen i HF-fag

Som selvstuderende på HF går du til eksamen i de HF-fag, du er tilmeldt, uden at modtage undervisning.

Læs mere om HF Selvstudie
IKV

Få vurderet dine kompetencer

Med IKV på HF kan du få vurderet om dine realkompetencer kan sidestilles med det, du kan lære i fagene på HF.

Læs mere om IKV

Find dit fag på HF

Find fagbeskrivelser for alle de fag, du kan læse på HF. Du kan finde information om fagenes indhold, eksamensformer og regler for optagelse.

Læs mere om fag på HF

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Sankt Peders Stræde i København
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering