IKV på HF

Individuel Kompetencevurdering

KVUC tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer (IKV) i forhold til målene i de fag, der udbydes på HF.

Dine realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

 • Om IKV

  Hvad er Individuel Kompetencevurdering?

  En IKV er en individuel vurdering af dine realkompetencer. Med IKV på HF kan du få vurderet, om dine realkompetencer kan sidestilles med det, du kan lære i fagene på HF. Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uafhængigt af hvor og hvordan de er opnået.

  IKV foretages af VUC i din bopælskommune eller nærmeste.

  Find dit lokale VUC her

  OBS! 

  Det er muligt at søge vurdering af realkompetence i et eller flere af fagene på HF. Vurdering af realkompetence kan derimod ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

 • Kompetencevurderingsforløb

  Hvordan foregår IKV på HF?

  En vurdering af dine realkompetencer sker altid med udgangspunkt i målene for de konkrete HF-fag. Du skal selv være med til at dokumentere dine kompetencer (fx ved at have kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere og lignende). Vurderingen vil bestå af fx samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test, mundtlige opgaver samt praktiske øvelser og opgaver.

  Vurderingsforløbet foregår således:

  1. Du søger om IKV via formularen på hjemmesiden
  2. Du sørger for at indsamle dokumentation for dine kompetencer i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere og lignende. 
  3. Hvis dine kompetencer opfylder læreplanens mål, indkaldes du til en samtale, test eller opgaveløsning.

  Der er to ugers behandlingstid fra KVUC modtager dokumentationen.

 • Økonomi

  Hvad koster IKV?

  Det er gratis at få foretaget en vurdering af dine realkompetencer på KVUC. 

 • Ansøgning

  Hvordan ansøger jeg om IKV på HF?

  For at ansøge om en vurdering af dine realkompetencer i fag på HF, skal du udfylde og sende vores ansøgningsskema med særlig fokus på dine opnåede kompetencer inden for det eller de fag, du ønsker kompetencevurdering i.

  Udfyld Ansøgningsskema

  Du skal huske at fremskaffe og vedhæfte den nødvendige dokumentation for dine kompetencer, fx kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l. 

  Vær opmærksom på at der ikke foretages IKV i ferieperioder.

  OBS!

  Husk at du skal søge om Individuel Kompetencevurdering på det VUC, der er tættest på din folkeregisteradresse.

  Find dit lokale VUC
 • Kontakt

  Hvem skal jeg kontakte for at høre mere om IKV på HF?

  Ønsker du at vide mere om IKV på HF på KVUC er du velkommen til at kontakte eksamensafdelingen. 

  Kontakt Eksamensafdelingen

  Ønsker du at klage?

  Klage over afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering kan for så vidt angår den faglige vurdering, indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagen kan indbringes af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter at klager har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb