Ordblind

Vil du i kontakt med Ordblinde-vejledningen? Find vores åbningstider og telefontider her.

Ordblindeundervisning

Du kan gå til ordblindeundervisning på Københavns VUC, når du er testet ordblind og ikke længere går i grundskolen. Al undervisning er gratis.

Vi tilbyder ordblindeundervisning alle ugens dage både formiddag, eftermiddag og aften – og på alle niveauer. Alle har mulighed for at gå til ordblindeundervisning. Både dig som studerer, er ledig eller er i job. Du kan se vores kursuskatalog længere nede på siden. Kontakt Ordblindevejledningen på tlf. 82 32 66 49 eller skriv en mail til obu@kvuc.dk, hvis du har brug for yderligere information eller hjælp med tilmelding. 

 • Om ordblindeundervisning

  Hvordan foregår ordblindeundervisning?

  Når du går til ordblindeundervisning på KVUC, taler du sammen med underviseren om, hvilke vanskeligheder du har, og hvordan du oplever dem i hverdagen. Din undervisning planlægges med udgangspunkt i dine vanskeligheder.

  I undervisningen møder du andre, som har de samme vanskeligheder som dig selv, og det betyder, at der er en tryg stemning, hvor der er plads til at spørge om alt det, der kan være vanskeligt. Alle hold er små hold, hvor der sidder 6 kursister i alt.

  I undervisningen vil du få mulighed for at bruge læse- og skrivestøttende IT-programmer, så du kan skrive mere flydende uden at blive begrænset af svære ord.

  Nedenfor kan du se en video, der giver indblik i ordblindeundervisning på KVUC. I videoen møder du ordblindeunderviser Morten samt Lasse og Susanne, der er ordblinde og går til ordblindeundervisning på KVUC.

 • Målgruppe

  Er ordblindeundervisning relevant for mig?

  Ordblindeundervisning er for dig, der er ordblind og ønsker at få hjælp til at læse, stave og skrive. I Ordblindevejledningen kan du blive testet for din ordblindhed, og de kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har behov for ordblindeundervisning. 

  Du kan både følge ordblindeundervisningen samtidig med, at du læser andre fag på KVUC, men du kan også modtage ordblindeundervisning på KVUC, hvis du fx går på en videregående uddannelse, er i arbejde eller er henvist af dit jobcenter.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

  Du kan se alle vores undervisningshold for ordblinde i kursuskataloget længere nede på siden. Hvis du allerede har en ordblindetest, kan du tilmelde dig holdene via vores online tilmelding. Mange hold har løbende tilmelding, så du kan starte hele tiden.

  Gå til Tilmelding

  Hvis du ønsker at blive tilmeldt ordblindeundervisning på KVUC, men ikke har en ordblindetest, skal du kontakte Ordblindevejledningen. De vil indkalde dig til en samtale og en ordblindetest. Ud fra det beslutter I sammen hvilke hold, der passer til dit behov.

  Kontakt Ordblindevejledningen

  Ønsker du at tilmelde dig den 3-årige uddannelse HF Ordblind, kan du kontakte 2-årig HF Vejledningen eller Ordblindevejledningen.

  Kontakt 2-årig HF Vejledningen

Kursuskatalog


Kurser for studerende på videregående uddannelser - forår 2024
 • Danskkurser forår 2024

  • Dansk grammatik og skrivning - onsdagshold

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge it.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00 - 19.30

   Periode

   10. januar - 19. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 8. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Dansk grammatik og skrivning - torsdagshold

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge it.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.00 - 19.30

   Periode

   18. januar - 20. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 15. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Skriv godt med form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse 

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, som du skal bruge på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får du gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab.  Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab. Oplæg og øvelser foregår på et hold med maks. 8 deltagere, og undervisningen vil derfor være dialogisk med plads til at imødekomme individuelle behov.  

   Målgruppe og deltagerforudsætninger 

   Kurset henvender sig til erhvervsaktive/ledige borgere og til studerende ved videregående uddannelser. 

   Du er fortrolig med it generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.  

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15 - 18.15

   Periode

   29. januar - 8. april 2024 (10 gange)

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 15. januar 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Lær at bruge diktering/tale-til-tekst

   Kursusbeskrivelse 

   Dette kursus er for dig, som gerne vil afprøve diktering/tale-til-tekst eller blive bedre til at bruge det i forbindelse med skrivning af tekster.  

   På kurset vil vi benytte dikteringsværktøjer som er tilgængelige, f.eks. gennem Microsoft Word eller Mac, og du vil blive introduceret for forskellige måder og sammenhænge, hvor diktering kan være et godt redskab.  

   Generelt vil der være fokus på at træne brugen af diktering, både ift. enkeltord og hele sætninger, og at få opbygget skrivestrategier, hvor diktering spiller en rolle.  

   Målgruppe og deltagerforudsætninger 

   Kurset er for alle som ønsker at bruge diktering, når de skriver. For at få det fulde udbytte, er det en fordel, hvis du har adgang til en PC eller MAC og at denne har Microsoft Word (version 365) installeret.  

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 16.00 - 18.00

   Periode

   20. februar, 27. februar og 5. marts 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er fredag d. 9. februar 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • AI & Mig

   Kursusbeskrivelse

   Spænd sikkerhedsselen. AI-maskinen er fyret op under alle cylindre. Hvem er du? Har du sat dig til rette på bagsædet, eller har du hænderne på rattet? På dette kursus har vi skiftet op i det højeste gear. AI & Mig er for dig, der er nysgerrig på, hvordan de mange forskellige AI-baserede værktøjer og teknologier kan hjælpe dig i din skrivning, din læsning og med en masse andre ting – og som selv vil tage styringen. Vi vil afprøve kunstig intelligens i al dens glorværdighed og vurdere den ud fra vores egne kriterier – og hvis der under kurset skulle komme nye AI-muligheder til syne i vores venstre øjenkrog, så vær klar til at tage et skarpt venstresving, for nye eventyr giver nye muligheder.   

   Målgruppe og deltagerforudsætninger 

   Du skal være interesseret i AI og dens muligheder og kunne bruge en computer. Det er vigtigt at kunne udvise tålmodighed, når tingene ikke spiller.  

   Tidspunkt

   Mandag kl. 17.00 - 19.00

   Periode

   15. januar - 17. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 8. januar 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

 • Engelskkurser forår 2024

  • Engelsk grammatik og skriftlig formidling

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus fokuserer på grammatik og skriftlig formidling, og vi skal bl.a. arbejde med ordklasser, sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning.

   Du vil blive introduceret til fonologi (udtaleregler) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

   • genrer og stilistik
   • låneord
   • forvekslingsord

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

   En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med it generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 16.30 - 19.00

   Periode

   20. februar - 30. april 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 12. februar 2024. Ved for få tilmeldinger oprettes kurset ikke.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Academic Writing Online

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil der blive arbejdet med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende it-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 18.00 - 20.30

   Periode

   31. januar - 20. marts 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 22. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

Åbne kurser - forår 2024
 • Danskkurser forår 2024

  • Ordlæsning

   Kursusbeskrivelse

   Er det meget vanskeligt for dig at læse og stave lydrette ord? På dette kursus træner vi vokal- og konsonantlyd og øver stave- og ordlæsestrategier i lydrette ord. Vi arbejder i et meget roligt tempo og med korte overskuelige læseopgaver.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til borgere, der er begynderlæsere.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.30 - 18.00

   Periode

   16. januar - 11. juni 2023

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 8. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Dansk grammatik og skrivning - onsdagshold

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge it.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00 - 19.30

   Periode

   10. januar - 19. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 8. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Dansk grammatik og skrivning - torsdagshold

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge it.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.00 - 19.30

   Periode

   18. januar - 20 juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 15. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Dansk - arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Der arbejdes med forskellige redskaber til skrivning. Der vil bl.a. være fokus på at skrive ansøgninger, cv samt andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden arbejder vi med mindre øvelsesopgaver i forhold til relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge it.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30 - 12.00

   Periode

   10. januar - 19. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 8. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Skriv godt med form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse 

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, som du skal bruge på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får du gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab.  Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab. Oplæg og øvelser foregår på et hold med maks. 8 deltagere, og undervisningen vil derfor være dialogisk med plads til at imødekomme individuelle behov.  

   Målgruppe og deltagerforudsætninger 

   Kurset henvender sig til erhvervsaktive/ledige borgere og til studerende ved videregående uddannelser. 

   Du er fortrolig med it generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.  

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15 - 18.15

   Periode

   29. januar - 8. april 2024 (10 gange)

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 15. januar 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Lær at bruge diktering/tale-til-tekst

   Kursusbeskrivelse 

   Dette kursus er for dig, som gerne vil afprøve diktering/tale-til-tekst eller blive bedre til at bruge det i forbindelse med skrivning af tekster.  

   På kurset vil vi benytte dikteringsværktøjer som er tilgængelige, f.eks. gennem Microsoft Word eller Mac, og du vil blive introduceret for forskellige måder og sammenhænge, hvor diktering kan være et godt redskab.  

   Generelt vil der være fokus på at træne brugen af diktering, både ift. enkeltord og hele sætninger, og at få opbygget skrivestrategier, hvor diktering spiller en rolle.  

   Målgruppe og deltagerforudsætninger 

   Kurset er for alle som ønsker at bruge diktering, når de skriver. For at få det fulde udbytte, er det en fordel, hvis du har adgang til en PC eller MAC og at denne har Microsoft Word (version 365) installeret.  

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 16.00 - 18.00

   Periode

   20. februar, 27. februar og 5. marts 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er fredag d. 9. februar 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • AI & Mig

   Kursusbeskrivelse

   Spænd sikkerhedsselen. AI-maskinen er fyret op under alle cylindre. Hvem er du? Har du sat dig til rette på bagsædet, eller har du hænderne på rattet? På dette kursus har vi skiftet op i det højeste gear. AI & Mig er for dig, der er nysgerrig på, hvordan de mange forskellige AI-baserede værktøjer og teknologier kan hjælpe dig i din skrivning, din læsning og med en masse andre ting – og som selv vil tage styringen. Vi vil afprøve kunstig intelligens i al dens glorværdighed og vurdere den ud fra vores egne kriterier – og hvis der under kurset skulle komme nye AI-muligheder til syne i vores venstre øjenkrog, så vær klar til at tage et skarpt venstresving, for nye eventyr giver nye muligheder.   

   Målgruppe og deltagerforudsætninger 

   Du skal være interesseret i AI og dens muligheder og kunne bruge en computer. Det er vigtigt at kunne udvise tålmodighed, når tingene ikke spiller.  

   Tidspunkt

   Mandag kl. 17.00 - 19.00

   Periode

   15. januar - 17. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 8. januar 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

 • Engelskkurser forår 2024

  • Mundtlig engelsk for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, som ønsker at blive bedre til at bruge engelsk i din hverdag. På kurset lærer vi nye ord, og vi træner udtale. Vi øver også samtaler om forskellige hverdagsemner og læser korte tekster.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, som gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30 - 12.00

   Periode

   3. januar - 26. juni 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er tirsdag d. 2. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Engelsk grammatik og skriftlig formidling

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus fokuserer på grammatik og skriftlig formidling, og vi skal bl.a. arbejde med ordklasser, sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning.

   Du vil blive introduceret til fonologi (udtaleregler) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

   • genrer og stilistik
   • låneord
   • forvekslingsord

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

   En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med it generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 16.30 - 19.00

   Periode

   20. februar - 30. april 2024. 

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 12. februar 2024. Ved for få tilmeldinger oprettes kurset ikke.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Academic Writing Online

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil der blive arbejdet med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende it-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 18.00 - 20.30

   Periode

   31. januar - 20. marts 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 22. januar 2024. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Ordblindevejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive testet for ordblindhed samt med tilmelding til ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb