Ordblind

Vil du i kontakt med Ordblinde-vejledningen? Find vores åbningstider og telefontider her.

Ordblindeundervisning

Du kan gå til ordblindeundervisning på Københavns VUC, når du er testet ordblind og ikke længere går i grundskolen. Al undervisning er gratis.

Vi tilbyder ordblindeundervisning alle ugens dage både formiddag, eftermiddag og aften – og på alle niveauer. Alle har mulighed for at gå til ordblindeundervisning. Både dig som studerer, er ledig eller er i job. Du kan se vores kursuskatalog længere nede på siden. Kontakt Ordblindevejledningen på tlf. 82 32 66 49 eller skriv en mail til obu@kvuc.dk, hvis du har brug for yderligere information eller hjælp med tilmelding. 

 • Om ordblindeundervisning

  Hvordan foregår ordblindeundervisning?

  Når du går til ordblindeundervisning på KVUC, taler du sammen med underviseren om, hvilke vanskeligheder du har, og hvordan du oplever dem i hverdagen. Din undervisning planlægges med udgangspunkt i dine vanskeligheder.

  I undervisningen møder du andre, som har de samme vanskeligheder som dig selv, og det betyder, at der er en tryg stemning, hvor der er plads til at spørge om alt det, der kan være vanskeligt. Alle hold er små hold, hvor der sidder 6 kursister i alt.

  I undervisningen vil du få mulighed for at bruge læse- og skrivestøttende IT-programmer, så du kan skrive mere flydende uden at blive begrænset af svære ord.

  Nedenfor kan du se en video, der giver indblik i ordblindeundervisning på KVUC. I videoen møder du ordblindeunderviser Morten samt Lasse og Susanne, der er ordblinde og går til ordblindeundervisning på KVUC.

 • Målgruppe

  Er ordblindeundervisning relevant for mig?

  Ordblindeundervisning er for dig, der er ordblind og ønsker at få hjælp til at læse, stave og skrive. I Ordblindevejledningen kan du blive testet for din ordblindhed, og de kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har behov for ordblindeundervisning. 

  Du kan både følge ordblindeundervisningen samtidig med, at du læser andre fag på KVUC, men du kan også modtage ordblindeundervisning på KVUC, hvis du har afsluttet grundskolen, går på en videregående uddannelse, er i arbejde eller er henvist af dit jobcenter. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at gå til ordblindeundervisning.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

  Du kan se alle vores undervisningshold for ordblinde i kursuskataloget længere nede på siden. Hvis du allerede har en ordblindetest, kan du tilmelde dig holdene via vores online tilmelding. Mange hold har løbende tilmelding, så du kan starte hele tiden.

  Gå til Tilmelding

  Hvis du ønsker at blive tilmeldt ordblindeundervisning på KVUC, men ikke har en ordblindetest, skal du kontakte Ordblindevejledningen. De vil indkalde dig til en samtale og en ordblindetest. Ud fra det beslutter I sammen hvilke hold, der passer til dit behov.

  Kontakt Ordblindevejledningen

  Ønsker du at tilmelde dig den 3-årige uddannelse HF Ordblind, kan du kontakte 2-årig HF Vejledningen eller Ordblindevejledningen.

  Kontakt 2-årig HF Vejledningen

Kursuskatalog


Kurser for studerende på videregående uddannelser - efterår 2024
 • August-kursus 2024: Engelsk grammatik og sprog

  Kursusbeskrivelse

  Dette kursus fokuserer på engelsk grammatik, som kan styrke din formidling på engelsk. Vi skal bl.a. arbejde med ordklasser, sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning. Du vil blive introduceret til fonologi (udtaleregler) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning, udtale og stavning.

  Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

  • Genrer (fx rapport, essay, mail, fremlæggelse)
  • Stilistik (uformelt vs formelt sprog)
  • Forvekslingsord og låneord

  Målgruppe og deltagerforudsætninger

  Kurset henvender sig til dig, der har behov at styrke dit engelsk i forbindelse med uddannelse eller arbejde (evt. kommende arbejde). En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med IT generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

  Tidspunkt

  Mandag-torsdag kl. 9.30-14.15

  Periode

  Uge 35: 26.-29. august 2024 

  Tilmeldingsfrist

  Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 12. august 2024. 

  Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

 • Danskkurser - efterår 2024

  • Dansk grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • IT-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   7. august 2024 til 18. december 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Lav overbevisende oplæg

   Kursusbeskrivelse

   På kurset er der fokus på, at du kan føle dig tryg og sikker, når du skal tale foran din klasse/ dit hold eller i fritiden. Kurset vil lære dig tre ting:

   • Struktur på dit indhold: Du vejledes gennem processen med at strukturere dit oplæg på en klar og forståelig måde. Du lærer at organisere dine tanker, så du kan formidle dit budskab med overblik.

   • Design dine slides med støtte: Du tilbydes vejledning i at skabe en visuel præsentation, uden at dine slides stjæler opmærksomheden fra dig, men bruges som et værktøj til at forstærke dit oplæg.

   • Feedbackkultur: Du indgår i et miljø, hvor der gives og modtages konkret og kammeratlig feedback. Du lærer at lytte til andres råd og selv give gode råd tilbage, så du kan udvikle din præsentationsteknik.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til studerende, der ønsker en forbedring af mundtlige præsentationsfærdigheder, både i uddannelsesmæssige og personlige sammenhænge. Grundlæggende computerfærdigheder og en villighed til at lære og modtage feedback anbefales. Der vil være højst 8 deltager på holdet.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.00 -19.00

   Periode

   5. september 2024 til 3. oktober 2024 (5 gange)

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 2. september 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Skriv godt

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, der skal kunne skrive korte, korrekte og læsevenlige tekster, der fungerer godt på dit job, i din uddannelse eller i dit privat- eller foreningsliv. Kurset giver dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab. Værktøjerne får du gennem øvelser i skriftens principper, herunder øvelser i sætnings- og orddannelse. Sideløbende øver vi tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren opfatter dit budskab.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du skal være vant til at bruge computer til daglig (Office-pakken), og du skal have mulighed for at medbringe din computer på kurset, da KVUC ikke har computere til rådighed. Vi vil dele vores materialer online.

   Da vi har mulighed for - senere i forløbet og efter aftale - at mødes et par gange online, skal du helst være fortrolig med at logge på Teams, da det er den platform, der bruges på KVUC.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15-18.15

   Periode

   5. august 2024 til 7. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 28. juni 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Lyt! Læs! Stav!

   Kursusbeskrivelse

   Er det meget vanskeligt at læse og stave? Så er dette hold noget for dig. Her arbejder vi intensivt med vokal- og konsonantlyd. Vi arbejder os frem mod at kunne både læse og skrive korte, lydrette ord og sætninger. Vi går stille og roligt frem og bygger hele tiden ovenpå det, vi lige har lært. 

   Vi skal: 

   • Arbejde intensivt med vokalers og konsonanters lyde.
   • Træne forskellige læse- og stavestrategier.
   • Træne de 120 mest almindelige småord på dansk.
   • Skrive korte tekster lydret.
   • Læse korte tekster.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Holdet henvender sig til begynderlæsere. Du skal være indstillet på at træne hjemme også.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 15.30-18.00

   Periode

   Start d. 24. oktober 2024. Der er 10 undervisningsgange i alt.

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Lyt! Læs! Stav! Intensivt

   Kursusbeskrivelse

   Er det meget vanskeligt at læse og stave? Så er dette hold noget for dig. Her arbejder vi os frem mod at kunne læse og skrive korte, lydrette ord og sætninger. Vi går stille og roligt frem og bygger hele tiden ovenpå det, vi lige har lært. Til sidst skal vi kunne bruge vores strategier som en hjælp til at kunne benytte os af IT-hjælpemidler.

   Vi skal: 

   • Arbejde intensivt med vokalers og konsonanters lyde.
   • Træne forskellige læse- og stavestrategier.
   • Træne de 120 mest almindelige småord på dansk.
   • Læse korte, lydrette tekster.
   • Skrive korte, lydrette tekster.  

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Holdet henvender sig til begynderlæsere.

   Tidspunkt

   Mandag til fredag kl. 13.00-15.00. 

   Periode

   23. september til 11.oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

 • Engelskkurser - efterår 2024

  • Academic Writing Online

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil der blive arbejdet med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Bemærk: Al undervisning foregår online.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   For at deltage på kurset, skal du være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 18.00-20.30

   Periode

   11. september 2024 til 30. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Skriftligt engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus er der fokus på skriftlig engelsk, og vi skal bl.a. arbejde med sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning. Du vil blive introduceret til fonologi (lydene i engelsk) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

   • Genrer (fx rapport, essay, e-mail)
   • Stilistik (uformelt kontra formelt skriftsprog)
   • Forvekslingsord og låneord

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig primært til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde (evt. kommende arbejde). En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med IT generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   10. september til 19. november 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 12. august 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

Åbne kurser - efterår 2024
 • August-kursus 2024: Engelsk grammatik og sprog

  Kursusbeskrivelse

  Dette kursus fokuserer på engelsk grammatik, som kan styrke din formidling på engelsk. Vi skal bl.a. arbejde med ordklasser, sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning. Du vil blive introduceret til fonologi (udtaleregler) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning, udtale og stavning.

  Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

  • Genrer (fx rapport, essay, mail, fremlæggelse)
  • Stilistik (uformelt vs formelt sprog)
  • Forvekslingsord og låneord

  Målgruppe og deltagerforudsætninger

  Kurset henvender sig til dig, der har behov at styrke dit engelsk i forbindelse med uddannelse eller arbejde (evt. kommende arbejde). En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med IT generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

  Tidspunkt

  Mandag-torsdag kl. 9.30-14.15

  Periode

  Uge 35: 26.-29. august 2024 

  Tilmeldingsfrist

  Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 12. august 2024. 

  Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

 • Danskkurser efterår 2024

  • Dansk grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • IT-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   7. august 2024 til 18. december 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Dansk - arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi med forskellige redskaber til skrivning. Der vil bl.a. være fokus på at skrive ansøgninger, CV samt andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden arbejder vi med mindre øvelsesopgaver i forhold til relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30-12.00

   Periode

   7. august 2024 til 18. december 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Skriftlig dansk med fokus på Politiskolens optagelsesprøve

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der ønsker at søge ind på Politiskolen, men er nervøs for den skriftlige del af optagelsesprøven. På dette kursus ruster vi dig til den danskfaglige optagelsesprøve til politiets kadet- og basisuddannelse, der tester staveevne, læseforståelse og skriftlig fremstilling. Der vil være fokus på:

   • Grammatik 
   • Sætningsopbygning (syntaks)
   • Tegnsætning
   • Stavning (staveregler, forvekslingsord, fremmedord)
   • Argumentation
   • Læseforståelse
   • Struktur og sproglig stil i den skriftlige case-opgave

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til ordblinde, der er i målgruppen for politiets uddannelser. Du skal være dansk statsborger og have gennemført en ungdomsuddannelse (basisuddannelsen) eller være fyldt 18 år (kadetuddannelsen). Du er fortrolig med IT, kan læse danske tekster (med eller uden oplæsning) og har nogenlunde styr på danskfagets grundlæggende terminologier.

   Desuden er det vigtigt, at du er motiveret og har mod på at give den en skalle, da det kan kræve hårdt arbejde at nå i mål.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.00-17.00

   Periode

   13. august til 8. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 9. august 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Skriv godt

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, der skal kunne skrive korte, korrekte og læsevenlige tekster, der fungerer godt på dit job, i din uddannelse eller i dit privat- eller foreningsliv. Kurset giver dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab. Værktøjerne får du gennem øvelser i skriftens principper, herunder øvelser i sætnings- og orddannelse. Sideløbende øver vi tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren opfatter dit budskab.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du skal være vant til at bruge computer til daglig (Office-pakken), og du skal have mulighed for at medbringe din computer på kurset, da KVUC ikke har computere til rådighed. Vi vil dele vores materialer online. Da vi har mulighed for - senere i forløbet og efter aftale - at mødes et par gange online, skal du helst være fortrolig med at logge på Teams, da det er den platform, der bruges på KVUC.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15-18.15

   Periode

   5. august til 7. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 28. juni 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

    

  • Træn ordlæsning

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus arbejder vi med at læse bogstaver og ord. Vi træner lydret stavning, læser små tekster og skriver korte sætninger.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til borgere i al almindelighed.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.15-17.45

   Periode

   13. august til 17. december 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Lyt! Læs! Stav!

   Kursusbeskrivelse

   Er det meget vanskeligt at læse og stave? Så er dette hold noget for dig. Her arbejder vi intensivt med vokal- og konsonantlyd. Vi arbejder os frem mod at kunne både læse og skrive korte, lydrette ord og sætninger. Vi går stille og roligt frem og bygger hele tiden ovenpå det, vi lige har lært. 

   Vi skal: 

   • Arbejde intensivt med vokalers og konsonanters lyde.
   • Træne forskellige læse- og stavestrategier.
   • Træne de 120 mest almindelige småord på dansk.
   • Skrive korte tekster lydret.
   • Læse korte tekster.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Holdet henvender sig til begynderlæsere. Du skal være indstillet på at træne hjemme også.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 15.30-18.00

   Periode

   Start d. 24. oktober 2024. Der er 10 undervisningsgange i alt.

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Lyt! Læs! Stav! Intensivt

   Kursusbeskrivelse

   Er det meget vanskeligt at læse og stave? Så er dette hold noget for dig. Her arbejder vi os frem mod at kunne læse og skrive korte, lydrette ord og sætninger. Vi går stille og roligt frem og bygger hele tiden ovenpå det, vi lige har lært. Til sidst skal vi kunne bruge vores strategier som en hjælp til at kunne benytte os af IT-hjælpemidler.

   Vi skal: 

   • Arbejde intensivt med vokalers og konsonanters lyde.
   • Træne forskellige læse- og stavestrategier.
   • Træne de 120 mest almindelige småord på dansk.
   • Læse korte, lydrette tekster.
   • Skrive korte, lydrette tekster.  

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Holdet henvender sig til begynderlæsere.

   Tidspunkt

   Mandag til fredag kl. 13.00-15.00. 

   Periode

   23. september til 11.oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

 • Engelskkurser - efterår 2024

  • Engelsk grammatik

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der ønsker at blive bedre til at skrive på engelsk. 

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig primært til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 8.45-11.15

   Periode

   13. august 2024 til 17. september 2024 (6 gange)

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 9. august 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Mundtlig engelsk for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der ønsker at blive bedre til at bruge engelsk i din hverdag. På kurset lærer du nye ord og træner udtale. Vi øver også samtaler om forskellige hverdagsemner og læser korte tekster.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, der gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tidspunkt

   Onsdage kl. 9.30-12.00

   Periode

   14. august 2024 til 11. december 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Skriftlig engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus er der fokus på skriftlig engelsk, og vi skal bl.a. arbejde med sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning. Du vil blive introduceret til fonologi (lydene i engelsk) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

   • Genrer (fx rapport, essay, e-mail)
   • Stilistik (uformelt kontra formelt skriftsprog)
   • Forvekslingsord og låneord

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig primært til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde (evt. kommende arbejde). En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med IT generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   10. september til 19. november 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 12. august 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

Kurser for kursister på KVUC - efterår 2024
 • Engelskkurser - efterår 2024

  • Skriftlig engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus er der fokus på skriftlig engelsk, og vi skal bl.a. arbejde med sætningsstruktur, kongruens og tegnsætning. Du vil blive introduceret til fonologi (lydene i engelsk) og morfologi (ordenes byggeklodser), og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Følgende sproglige temaer vil desuden indgå i kurset: 

   • Genrer (fx rapport, essay, e-mail)
   • Stilistik (uformelt kontra formelt skriftsprog)
   • Forvekslingsord og låneord

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig primært til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde (evt. kommende arbejde). En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med IT generelt, og at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse).

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   10. september til 19. november 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Fristen er mandag d. 12. august 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Engelsk grammatik

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der ønsker at blive bedre til at skrive på engelsk. 

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig primært til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 8.45-11.15

   Periode

   13. august 2024 til 17. september 2024 (6 gange)

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 9. august 2024. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Engelsk B på HF

   Kursusbeskrivelse

   På kurset forbereder vi os til den skriftlige eksamen på engelsk B. Du bliver præsenteret for, hvordan du bruger dine hjælpemidler og bedst kommer igennem eksamen.

   Tidspunkt

   Onsdag eftermiddag fra kl. 15.30-17.00

   Periode

   21. august til 20. november 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag. 

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

 • Danskkurser - efterår 2024

  • Lav overbevisende oplæg

   Kursusbeskrivelse

   På kurset er der fokus på, at du kan føle dig tryg og sikker, når du skal tale foran din klasse/ dit hold eller i fritiden. Kurset vil lære dig tre ting:

   • Struktur på dit indhold: Du vejledes gennem processen med at strukturere dit oplæg på en klar og forståelig måde. Du lærer at organisere dine tanker, så du kan formidle dit budskab med overblik.

   • Design dine slides med støtte: Du tilbydes vejledning i at skabe en visuel præsentation, uden at dine slides stjæler opmærksomheden fra dig, men bruges som et værktøj til at forstærke dit oplæg.

   • Feedbackkultur: Du indgår i et miljø, hvor der gives og modtages konkret og kammeratlig feedback. Du lærer at lytte til andres råd og selv give gode råd tilbage, så du kan udvikle din præsentationsteknik.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til ordblinde kursister på KVUC, der ønsker en forbedring af mundtlige præsentationsfærdigheder, både i uddannelsesmæssige og personlige sammenhænge. Grundlæggende computerfærdigheder og en villighed til at lære og modtage feedback anbefales. Der vil være højst 8 deltager på holdet.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.00-19.00

   Periode

   5. september 2024 til 3. oktober 2024 (5 gange)

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 2. september 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Læs og skriv på AVU og FVU

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der gerne vil blive bedre til at løse de opgaver, du kan forvente at møde i din undervisning på KVUC. Fokus på kurset er blandt andet at læse og forstå tekster og at opnå gode strategier til læseforståelse. Derudover arbejder vi med at skrive korte tekster med fokus på modtageren, fx ved at arbejde med indhold, ordstilling, tegnsætning og stavning ved hjælp af LST. Herunder arbejder vi med blandt andet med grammatik, fx syntaks og morfologi.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset er for kursister på KVUC.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 9.00-11.30

   Periode

   15. august 2024 til 10. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Dansk - Grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   7. august 2024 til 18. december 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk.

  • Skriv godt

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, der skal kunne skrive korte, korrekte og læsevenlige tekster, der fungerer godt på dit job, i din uddannelse eller i dit privat- eller foreningsliv. Kurset giver dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab. Værktøjerne får du gennem øvelser i skriftens principper, herunder øvelser i sætnings- og orddannelse. Sideløbende øver vi tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren opfatter dit budskab.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du skal være vant til at bruge computer til daglig (Office-pakken), og du skal have mulighed for at medbringe din computer på kurset, da KVUC ikke har computere til rådighed. Vi vil dele vores materialer online. Da vi har mulighed for - senere i forløbet og efter aftale - at mødes et par gange online, skal du helst være fortrolig med at logge på Teams, da det er den platform, der bruges på KVUC.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15-18.15

   Periode

   5. august til 7. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 28. juni 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Skriftlig dansk med fokus på Politiskolens optagelsesprøve

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der ønsker at søge ind på Politiskolen, men er nervøs for den skriftlige del af optagelsesprøven. På dette kursus ruster vi dig til den danskfaglige optagelsesprøve til politiets kadet- og basisuddannelse, der tester staveevne, læseforståelse og skriftlig fremstilling. Der vil være fokus på:

   • Grammatik 
   • Sætningsopbygning (syntaks)
   • Tegnsætning
   • Stavning (staveregler, forvekslingsord, fremmedord)
   • Argumentation
   • Læseforståelse
   • Struktur og sproglig stil i den skriftlige case-opgave

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til ordblinde, der er i målgruppen for politiets uddannelser. Du skal være dansk statsborger og have gennemført en ungdomsuddannelse (basisuddannelsen) eller være fyldt 18 år (kadetuddannelsen). Du er fortrolig med IT, kan læse danske tekster (med eller uden oplæsning) og har nogenlunde styr på danskfagets grundlæggende terminologier.

   Desuden er det vigtigt, at du er motiveret og har mod på at give den en skalle, da det kan kræve hårdt arbejde at nå i mål.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.00-17.00

   Periode

   13. august til 8. oktober 2024

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 9. august 2024.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

  • Stavestrategier med Appwriter

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus træner vi stavestrategier med Appwriter og Intowords. Kurset er for dig, der har brug for at blive bedre og hurtigere til at bruge stavehjælpen rigtigt. Det er vigtigt, at du selv medbringer en computer med programmerne på til undervisningen.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Kurset er for FVU- og AVU-kursister, som allerede har fået IT-instruktioner, men som ønsker mere træning i at bruge programmerne til fx diktat.

   Tidspunkt

   Følger

   Periode

   Følger

   Tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores onlinetilmelding. Der er løbende optag.

   Har du spørgsmål, kan du ringe til Læse- og Skrivecentret på 8232 6649 eller sende en mail til obutilmeld@kvuc.dk

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Ordblindevejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive testet for ordblindhed samt med tilmelding til ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb