Vil du i kontakt med Ordblinde-vejledningen? Find vores åbningstider og telefontider her.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Hvis du er ordblind studerende kan du få specialpædagogisk støtte (SPS) i form af IT-hjælpemidler og studiestøttetimer. Støtten er individuel og tilpasses efter dine behov.

KVUC leverer SPS til ordblinde kursister på KVUC – og til ordblinde studerende på alle videregående uddannelser i hovedstadsområdet.

 • SPS for ordblinde kursister på KVUC

  Hvilken støtte kan man få som kursist?

  SPS er individuel og tilpasses efter dine behov. Du får tilknyttet en fast SPS-lærer på KVUC, der hjælper dig med at planlægge din studiestøtte.

  I studiestøtten kan I blandt andet have fokus på IT-hjælpemidler – og på strategier og metoder ift. læsning og skriftlige opgaver i alle fag, herunder også til fx kemi eller matematik.

  Er du interesseret i ordblindeundervisning?

  Hvis du gerne vil have ordblindeundervisning, kan du henvende dig i Ordblindevejledningen og få hjælp til at finde et hold, der passer til dig. Ring på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

 • Ansøgning om SPS for ordblinde kursister

  Hvordan ansøger man?

  Har du behov for SPS, skal du kontakte Ordblindevejledningen på KVUC.

  Når du har fået tildelt SPS, vil du få IT-hjælpemidler og instruktion i at bruge dem – og studiestøttetimer med en fast SPS-lærer fra KVUC, som indkalder til et møde, hvor I kan aftale et forløb.

  Ønsker du at høre nærmere om studiestøtten, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ordblindevejledningen. Ring på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

 • SPS for videregående uddannelser

  Hvilken støtte kan man få som studerende?

  SPS er individuel og tilpasses efter dine behov. Du får tilknyttet en fast SPS-konsulent på KVUC, der hjælper dig med at planlægge din studiestøtte.

  I studiestøtten kan I blandt andet have fokus på IT-hjælpemidler – og på strategier og metoder ift. læsning og skriftlige opgaver, både på dansk og engelsk:

  • Den faglige læsning
   • Strategier til at få en bedre forståelse af studierelevante tekster fx ved at finde nøgleord, bruge baggrundsviden eller arbejde med grafiske forståelsesmodeller
   • Støtte til søgning eller bearbejdning af tekster eller lydbøger, så digital oplæsning kan bruges som læsestrategi
   • Strategier til at fastholde fagbegreber og til at tage nye fagbegreber i anvendelse mundtligt og skriftligt
  • Skriftlige opgaver
   • Støtte til at komme fra tanke/idé til skriftlig formulering fx igennem brainstorm eller mindmap
   • Strategier til at strukturere det faglige indhold fx at bruge dispositionsvisning i Word
   • Arbejde med skriftlig fremstilling fx med fokus på forskellen mellem tale- og skriftsprog og formulering af skriveskabeloner
   • Sproglig bearbejdning fx med fokus på struktur i dine sætninger, tegnsætning, tekstens røde tråd eller stavning
  • Strukturering af studiearbejde og eksamensforberedelse
   • Planlægning: hjælp til overblik og strukturering af fx ugens opgaver/pensum
   • Disponering af tid
   • Eksamensforberedelse fx ved gennemgang af pensumliste og prioritering af læseopgaver
   • Strategier til strukturering af det faglige indhold i et mundtligt eksamensoplæg
   • Træning af mundtlige eksamensoplæg fx med fokus på struktur og anvendelse af fagbegreber

  Er du interesseret i ordblindeundervisning?

  Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at tilmelde dig ordblindekurser på KVUC.

  Se udbud af ordblindekurser på KVUC
 • Ansøgning om SPS for videregående uddannelser

  Hvordan ansøger man?
  Hvis du har behov for SPS, skal du henvende dig til SPS-vejledningen på dit studiested for at søge støtten.

  Når du har fået tildelt SPS, vil du få IT-hjælpemidler og instruktion i at bruge dem – og studiestøttetimer med en fast ordblindekonsulent fra KVUC, som indkalder dig til et møde, hvor I kan aftale et forløb.

  Ønsker du at høre nærmere om studiestøtte, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Studieadministrationen i Læse- og Skrivecenteret på KVUC. Ring på tlf. 82 32 66 10 mellem kl. 9-15 og fredag mellem 9-14 eller send en mail til obustuk@kvuc.dk

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Ordblindevejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive testet for ordblindhed samt med tilmelding til ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb