Erhverv

Forløb tilpasset jeres behov

VUC Erhverv København hjælper med at tilrettelægge kursusforløb eller forløb specifikt ud fra jeres behov.

Hos KVUC tilrettelægger vi forløb der er skræddersyet til jer og jeres branche, virksomhedens behov og medarbejdernes hverdag. Inden medarbejderne starter, bliver deres kompetencer og niveau tjekket, så vi er sikre på, at I bliver tilbudt det rette kursus.

 

 

Kontakt os for at høre mere

FVU
GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

Bliv bedre til dansk

Et kursus i grundlæggende færdigheder i dansk kan opkvalificere dine medarbejdere, så de bliver bedre til at forstå tekster, stave korrekt og formulere sig på skrift. Hvis medarbejderne består danskprøven på trin 4, opfylder de et af kravene til grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne.

FVU
GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

Bliv bedre til dansk – tosproget

Et kursus i dansk for tosprogede opkvalificerer dine medarbejderes basale færdigheder, så de bliver bedre til at tale, forstå, læse og skrive dansk. For langt de fleste virksomheder er det afgørende at medarbejderne kan tale og forstå dansk. I kan derfor opnå et kompetenceløft ved at styrke medarbejdernes danskfærdigheder.

FVU
GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

Bliv bedre til matematik

Undervisning i grundlæggende færdigheder i matematik gør medarbejderne bedre til at forstå og bruge tal i hverdagen. Med en bestået prøve på trin 2 opfylder medarbejderen et af kravene til optagelse på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse.

Ordblind
ORDBLINDEUNDERVISNING

Hjælp til ordblinde

Ordblindeundervisning er for de medarbejdere, som har svært ved at læse, stave og skrive, og hvor en test har vist, at de er ordblinde. I undervisningen udvikler medarbejderne deres læse-, skrive og stavefærdigheder. Samtidig lærer de at bruge forskellige IT-hjælpemidler, fx på en smartphone. Undervisningen foregår på små hold med 3-6 deltagere.

FVU
GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

Bliv bedre til det digitale

Undervisning i grundlæggende digitale færdigheder gør medarbejderne bedre til at bruge PC, tablets, smartphones og anden IT i deres arbejde. Kurset tager udgangspunkt i de IT-værktøjer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag. For at deltage i FVU digital, skal man være i job og have behov for at styrke sine færdigheder i det digitale.

FVU
GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

Bliv bedre til engelsk

Undervisning i grundlæggende færdigheder i engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk. Kurset tager udgangspunkt i de udtryk og informationer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag. For at deltage i FVU engelsk, skal man være i job og have behov for at styrke sine færdigheder i engelsk. Man behøver ikke at kunne engelsk for at starte på trin 1.

IKV
Individuel kompetencevurdering

Få vurderet medarbejdernes kompetencer

Har I medarbejdere, der mangler afklaring omkring deres kompetencer og evt. vejledning med henblik på efteruddannelse eller opkvalificering? VUC Erhverv Sjælland giver mulighed for, at jeres medarbejdere kan få vurderet de kompetencer, de har opnået uden for et almindeligt uddannelsesforløb. Hvis kompetencerne svarer til et fag, kan de få et kompetencebevis, som fx kan bruges til optag på anden uddannelse.

Særlige forløb
Særligt tilrettelagte kurser

Forløb målrettet til jeres virksomhed

Har I som virksomhed brug for andre tilbud eller særlige kombinationer af undervisning og niveauer, kan I få tilrettelagt et særligt kursus tilpasset virksomheden og medarbejdernes behov. Der kan tilrettelægges kurser indenfor en lang række fag, fx samarbejde og kommunikation, formidling, IT, sprogfag. Kontakt os for at høre nærmere om jeres muligheder.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb