Whistleblowerordning

KVUC's whistleblowerordning

KVUC’s whistleblowerordning giver dig mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder, kritisable forhold eller alvorlige uregelmæssigheder på KVUC. KVUC’s whistleblowerordning kan anvendes af KVUC’s ansatte, tidligere ansatte, kursister, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. 

KVUC’s whistleblowerordning giver mulighed for, at du kan indsende oplysninger om alvorlige forhold, hvis du fx er blevet opmærksom på ulovlige eller strafbare forhold fx tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller lignende eller overtrædelse af tavshedspligten, og du samtidig oplever, at du ikke har nogen at give din viden videre til – eller at du ønsker at videregive oplysningerne fortroligt. Det kan også være sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen fx forvaltningsloven eller offentlighedsloven eller grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen fx seksuel chikane eller bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere samt brud på datasikkerheden og alvorlige skader på miljøet. En uvildig whistleblowerenhed vil herefter undersøge forholdene nærmere.

Hvad skal i udgangspunktet ikke indberettes til whistleblowerordningen?

For medarbejdere

Er du medarbejder på KVUC, gør vi opmærksom på, at hvis du er utilfreds med dit ansættelsesforhold såsom løn, ledelsesstil og andre kontraktlige forhold, skal det som udgangspunkt ikke indberettes i whistleblowerordningen. Dette skal i stedet adresseres til fx nærmeste leder, rektor, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Det kan derfor være relevant først at prøve følgende, hvis du har en bekymring eller oplever kritisable forhold på skolen:

  • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
  • Har du talt med rektor?
  • Har du talt med tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant?

Hvis ovenstående har været forgæves eller forekommer utænkeligt, kan whistleblowerordningen være relevant at benytte. 

For kursister

Er du kursist på KVUC, gør vi opmærksom på, at hvis du er utilfreds med forhold omkring undervisning, vejledning, eksamen o. lign. skal du kontakte vores studievejledning, der vil kunne guide dig til, hvor du skal henvende dig med de spørgsmål og klager, du måtte have.

Hvis du ønsker at klage over eksamen, så kan du finde information om dette via linket nedenfor.

Hvis ovenstående har været forgæves eller forekommer utænkeligt, kan whistleblowerordningen være relevant at benytte. 

Sådan anmelder du en sag

Du opretter en indberetning ved at klikke på nedenstående link:

Herefter følger du instruktionerne på siden.

Fortrolighed

Du er sikret fortrolighed, når du indsender en indberetning. Whistleblowerenheden er underlagt en meget streng tavshedspligt. Du er beskyttet mod negative repressalier eller ansættelsesretlige konsekvenser forbundet med en indberetning, som du har afgivet i god tro.

Læs mere

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb