Vejledning

Vi er klar til at hjælpe dig

Kontakt os, så sørger vi for, at du får den rigtige hjælp og vejledning.

Hos os er vejledningen opdelt efter uddannelsesområde. Der er forskellige vejledere tilknyttet de forskellige uddannelser.

Hvad kan vejledningen hjælpe dig med?

For de fleste kursister, er vejledningen det første møde med KVUC - det er her dit uddannelsesforløb starter, når du bliver tilmeldt vores fag og kurser. Men undervejs i dit studieforløb spiller vejledningen også en central rolle i din hverdag på KVUC.

Vejlederne har fx et tæt samarbejde med lærerne, og de kan hjælpe dig med at tilpasse din studieplan eller tilmelde dig eksamen. Det er også hos vejledningen, du kan få hjælp til alt det, der kan være svært selv at holde styr på - og det er vejledningen, du kan gå til, hvis du bare vil have et godt råd med på vejen.

Før du starter
Uddannelsesplaner
Tilmelding til fag og uddannelser
Regler for merit
Vejledning om støttetilbud
Mens du læser
Vejledning i studieteknik
Rådgivning om videre uddannelse
Tilpasning af din uddannelsesplan
Svar på praktiske spørgsmål
Vejledning

Vejlederen på KVUC har betydet rigtig meget. Hun forstår mig og hjælper til med gode råd. Det har betydet rigtig meget for mig, at jeg kunne følge mine drømme.

Anemone, kursist på KVUC

Underviser Smiler

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb