SPS

Få vejledning om SPS

SPS (Specialpædagogisk Støtte) er en særlig støtte til dig, der har en funktionsnedsættelse.

Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med andre kursister, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.

Har du spørgsmål om SPS?

Hvis du har spørgsmål om SPS, er du altid velkommen til at sende en e-mail til sps@kvuc.dk. Du kan også kontakte vejledningen på den uddannelse, du går på.

 • Om Specialpædagogisk støtte

  Hvad er SPS?

  SPS står for Specialpædagogisk støtte, og er en mulighed for at få hjælp og støtte til din uddannelse, hvis du har en funktionsnedsættelse. Støtteformen er forskellig alt efter hvilken funktionsnedsættelse, du har.

 • Målgruppe

  Hvem kan søge SPS? Og hvilken støtte kan man få?

  Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse og lider af en følgende funktionsnedsættelser:

  • psykiske funktionsnedsættelser
  • fysiske funktionsnedsættelser
  • hørehandicap
  • synshandicap
  • ordblindhed
 • KVUC's SPS-tilbud

  Hvilke SPS-tilbud har KVUC, og hvad indebærer de?

  SPS-vejledning

  Du kan få en fast aftale om én-til-én-støttetimer med en SPS-støtteperson.

  Overordnet kan du få hjælp til at:

  • Strukturere din hverdag 
  • Øve at sidde i rum med flere kursister
  • Danne et overblik over opgaver og moduler
  • Komme i gang med større skriftlige og mundtlige opgaver
  • Øve noteteknik
  • Afgrænse og afslutte opgaver
  • Forstå undervisers svar
  • Øve mundtlig formidling
  • Strukturere eksamensperioden
  • Tage kontakt til relevante personer på KVUC
 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg om SPS?

  Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte vejledningen på den uddannelse, du læser på, eller ønsker at læse på. Her vil de sørge for, at du bliver indkaldt til en samtale med en vejleder.

  Kontakt Vejledningerne

  Studievejlederen vil spørge dig om, hvilke udfordringer du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever/kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.

  Sammen med studievejlederen skal du desuden udfylde en ansøgning om SPS og underskrive en samtykkeerklæring om, at du er enig i indholdet i ansøgningen, og at KVUC må ansøge om SPS for dig.

  Derudover skal du fremvise og aflevere dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har dokumentationen i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen. Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed, og ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig - dvs. den skal være underskrevet af en læge, speciallæge eller psykolog. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.

 • Ansøgningsfrist

  Hvornår kan jeg søge om SPS?

  Du kan først søge om SPS, når du har betalt for og er optaget på en ungdomsuddannelse. 

  Allerede når du søger om optagelse på din uddannelse, bør du dog gøre opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden for SPS kan nemlig vare op til 6 uger.

Få mere at vide om SPS

Har du brug for yderligere oplysninger om SPS? Skriv til sps@kvuc.dk eller læs mere på spsu.dk.

Gå til spsu.dk

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb