Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC giver Socialforvaltningens medarbejdere et kompetenceløft med skræddersyede kurser

Kravet til god dokumentation og skriftlighed generelt stiger i Københavns Socialforvaltning, og det sætter medarbejderne på prøve. Derfor har Socialforvaltningen indledt et samarbejde med KVUC om skræddersyede kurser, der løfter medarbejdernes skriftlige kompetencer.

Kursister på kurset 'Ordblind, lær at bruge de rigtige hjælpemidler' får overrakt deres diplomer ved en festlig kursusafslutning.

Kurserne fokuserer bl.a. på at skærpe medarbejdernes bevidsthed om genrer inden for dokumentation. De trænes også i at benytte de korrekte faglige begreber samt beskrive situationer med detaljer og nuancer, så borgerens dag bliver dokumenteret korrekt og fyldestgørende. Endelig bliver medarbejderne klædt bedre på til at anvende computer, tablet og telefon som hjælpemidler i deres daglige arbejde.

Nedenfor kan du læse om seks kursisters oplevelser med at tage kurserne ’Ordblind, lær at bruge de rigtige hjælpemidler’ og ’Dansk som andetsprog – arbejdsplads-dansk’.

Ordblind, lær at bruge de rigtige hjælpemidler

Lisbeth:

Lisbeth er pædagog på et bosted inden for psykiatrien. Hun har vidst, at hun er ordblind siden folkeskolen, men fik ikke særlig hjælp dengang og gennemførte også Pædagogseminariet uden støtte.

Da hendes afdelingsleder foreslog et ordblindekursus på KVUC, syntes Lisbeth først, at ti undervisningsdage var lang tid at være væk fra arbejdspladsen, da hun netop var gået på nedsat tid. Siden da er dog blevet hun blevet virkelig glad for, at hun valgte at tage kurset. Særligt fremhæver hun det rare i at gå på hold med andre ordblinde:

”Det er dejligt, at alle på kurset er lige. Alle har dårlige skoleoplevelser i bagagen. Men underviseren har fået blødt det op, så ingen sidder med ondt i maven.

Lisbeth føler også, at kursets indhold giver mening og kan bruges både i hendes arbejde og i privatlivet:

Jeg har fået en helt anden skrivelyst. Det er ikke så tungt mere bl.a. fordi jeg får forslag til ord via mine hjælpemidler. Og det, jeg har lært, kan jeg også bruge i mit privatliv. Fx hvordan jeg kan anvende IntoWords, ChatGPT og indtaling på iPad.

Vigtigst af alt har kurset givet hende blod på tanden for mere læring:

Kurset og de moderne IT-hjælpemidler har skubbet mig til at ville tage mere undervisning. Jeg er blevet motiveret til mere læring og overvejer at tage engelskundervisning for ordblinde.

Pia:

Pia er SOSU-hjælper på Nørrebro for borgere under 67 år med fysiske og psykiske diagnoser. Hun fandt ud af, at hun er ordblind som 20-årig, da hun blev testet på ordblindeinstituttet. Inden da havde hun dog haft en mistanke om ordblindheden i mange år og bl.a. gået på privatskole i grundskolen, hvor hun fik ekstraundervisning.

Pia var ikke udpræget begejstret, da hendes arbejdsleder tilbød hende at komme på ordblindekursus på KVUC. Hun var træt af undervisning, da hun følte, at hun har fået ekstraundervisning hele sit liv. Men kurset har med hendes egne ord været ’overraskende godt’:

”Kurset kan anbefales. Det er ikke som at gå i almindelig skole, eller som det var i folkeskolen”, fortæller hun og fortsætter: ”Lærerne er gode, og at det er rart at gå på hold med andre med samme udfordringer”.

Pia føler, at hun har fået et fint fagligt udbytte af kurset. Selvom om hun ikke skriver så meget på sit arbejde, er hun godt tilfreds med, at kurset har gjort hende bedre til at bryde lange ord op og på den måde kunne stave dem bedre.

Sanne:

Sanne er kontaktperson på et bosted. Hun har vidst, at hun er ordblind i 25 år. Som 18-årig blev hun testet, men dengang var der ikke gode hjælpemidler. Hun fik fx fagbøger, der var indtalt på kassettebånd, men det var meget bøvlet at spole og spole for at finde det sted på båndet, der svarede til et bestemt kapitel i en given fagbog.

Sanne blev meget glad, da hendes leder nævnte muligheden for at tage et ordblindekursus på KVUC, da hun selv havde bedt om at få hjælpemidler til sin ansættelsessamtale. Og glæden fortsatte på kurset, som Sanne synes har været virkelig godt:

Lærerne er superengagerede, behagelige og søde. Og det har været fedt at lære om tegnsætning og store og små bogstaver, og hvordan jeg kan udnytte IT-hjælpemidler på computeren. Kurset er ti ganges undervisning, og jeg vil faktisk gerne have ti gange mere.

Sanne fremhæver, at kurset har gjort hende mindre usikker, når hun skal sende e-mails på jobbet, dokumentere og sende sms’er til beboere. Hun føler også, at hun i fremtiden vil turde sige ja til fx at være den, der skal tage referat på arbejdsmøder. Det har hun ikke haft lyst til før i tiden ud af skræk for at lave fejl.


Dansk som andetsprog – arbejdsplads-dansk

Richard:

Richard er hjemmehjælper i den sociale hjemmepleje for borgere med fysiske og psykiske lidelser. Han er franskmand, og da hans leder tilbød ham et danskkursus på KVUC, var han ikke umiddelbart begejstret. Han har nemlig tidligere været på danskkurser andre steder, men uden at føle fremskridt. Heldigvis har kurset på KVUC været en god oplevelse:

”Læreren er god og meget dygtig”, fortæller han. ”Hun har en stor viden om sprog og kan forklare i timevis uden at blive træt.”

Richard føler især, at kurset har gjort ham bedre til grammatik, hvilket er godt, da han skal dokumentere meget som en del af sit arbejde.

Nazan:

Nazan er pædagog på et bosted og blev glad, da hun fik tilbudt et danskkursus på KVUC. Hun er oprindeligt fra Tyrkiet og har taget kurset før, men så endnu et kursus som en mulighed for at få genopfrisket det, som hun lærte første gang.

”Læreren er dygtig. Og hun giver plads til, at kursisterne også får taletid. Hun er engageret. Og gør en stor indsats for, at kursisterne udvikler sig”, forklarer Nazan.

Hun er god til at repetere, det som vi har lært tidligere. Det giver lyst til at lære mere. Jeg glæder mig til at komme hver torsdag. Det er ikke kedeligt som når man var på skolebænken i gamle dage.

Nazan har mærket en klar udvikling i løbet af kurset, og hendes kolleger har også bemærket, at hun skriver bedre: ”Før bekymrede jeg mig meget om, om jeg formulerede mig rigtigt. Nu er jeg mere selvsikker”.

Raymonde:

Raymonde er SOSU-hjælper i den sociale hjemmepleje og kommer fra Frankrig. Da hendes leder tilbød hende danskkurset på KVUC, syntes hun, at det gav rigtig god mening. Raymonde jonglerer nemlig med hele fem sprog, hvoraf det ene er dansk. Og så har hun taget kurset før og kan lide læreren:

Læreren er god og meget tålmodig og kan finde ud af at undervise voksne mennesker. Og på dette kursus er der både repetition fra det første kursus plus noget helt nyt (…) Det har været en stor oplevelse at få undervisning her på KVUC. Jeg har gået på sprogskole før, men jeg udvikler mig meget mere her.

Raymonde bruger det, hun har lært på begge kurser, i sit arbejde – særligt når hun skal skrive dokumentation, men også i forbindelse med mundtlig kommunikation med borgere:

”Hvis man mangler bare et enkelt ord eller sætter komma det forkerte sted, så forstår folk det ikke altid. Så det er vigtigt at kunne skrive dansk korrekt. Hvis dokumentationen ikke er fyldestgørende eller indeholder mange fejl, sender Visitationen den tilbage til hjemmehjælperen, der så skal uddybe eller omskrive den,” forklarer hun og fortsætter:

”Korrekt udtale af danske ord er også vigtig, for ellers så forstår de ældre mennesker ikke, hvad man mener.”

Kurserne har også givet pote på privatfronten, hvor Raymondes børn kan mærke, at hendes danske sprog generelt er blevet bedre.


Begge kurser afsluttes på festlig vis med en skål i danskvand eller crémant og overrækkelse af diplomer.


Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb