Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC holder konference om medborgerskab i ungdoms- og voksenuddannelse

På konferencen vil vi undersøge forskellige perspektiver på spørgsmål om demokratisk dannelse, medborgerskab, uenighedsfælleskaber m.v. Der vil være indlæg fra både praktikere og teoretikere, og vi vil diskutere såvel værdimæssige tilgange, som konkrete strategier og metoder til brug i undervisningen.

Konferencens formål

Demokratisk deltagelse og medborgerskab forudsætter, at vi har forståelse og tolerance over for forskelligheder i fx køn, identitet, social baggrund og etnicitet. Vi lever imidlertid i et samfund, hvor sociale medier og andre informationskanaler betyder, at flere børn, unge og voksne, bliver eksponeret for misvisende og unuanceret information, hvilket sætter den demokratiske dialog under pres og øger modsætningsforholdet mellem befolkningsgrupper og generationer.

Det er en samfundsudvikling, der kalder på, at vi som uddannelsesinstitutioner retter opmærksomheden mod, hvordan vi arbejder med at understøtte demokratisk deltagelse og medborgerskab. Grundvilkårene for dannelsesopgaven har ændret sig, og vi har brug for at redefinere, hvordan vi arbejder målrettet med fx involvering, fællesskaber og demokratisk deltagelse på uddannelserne. Og hvordan vi skaber rammer for en sund debatkultur, der fremmer positive uenighedsfællesskaber?

På konferencen vil vi undersøge forskellige perspektiver på disse spørgsmål med afsæt i erfaringer fra de nordiske lande. Der vil være indlæg fra både praktikere og teoretikere, og vi vil diskutere såvel værdimæssige tilgange, som konkrete strategier og metoder til brug i undervisningen. Undervejs vil vi inddrage deltagerne i debatten via refleksionsrum og en workshop.

Konferencen er et led i et Nordplus-projekt med deltagelse af Menntaskólinn á Tröllaskaga (Island), Simenntunarmidstodin á Vesturlandi (Island), KSL Study Centre (Finland), Upplands-bro Vuxenutbildning (Sverige) og KVUC (Danmark).

Se programmet

10.00-10.05 Velkomst ved Kristina Bilic, Lærer i dansk som andetsprog på AVU og koordinator på Nordplusprojektet ”Citizenship in adult education”. Et samarbejde mellem Island, Finland, Sverige og Danmark

10.05-10.25 Medborgerskab i uddannelserne, overvejelser om dannelsesopgaven i dag og baggrund for projektet ved Anita Lindquist Henriksen, rektor på KVUC

10.30-11.00 Medborgerskab ud fra et ledelsesperspektiv ved Ida Texell, Kommunaldirektør i Upplands-Bro Kommune, Sverige

11.00-11.15 Spørgsmål og refleksion

11.15-11.45 Læringscirkler – en nordisk inspireret model for samskabende læring - gennem dialog, erfaringsdeling og kobling mellem teori og praksis ved Maria Marquard, Specialkonsulent, DPU/AU, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet. National dansk koordinator NVL - Nordisk netværk for voksnes læring.

11.45-12.00 Spørgsmål og refleksion

12.00-13.00 Frokostpause

13.00-13.10 Reflexion on global citizenship in Menntaskólinn á Tröllaskaga ved Ida Semey, gymnasielærer i dansk og spansk på Menntaskólinn á Tröllaskaga, Island

13.10-13.35 Hegnspæle i klasserummet - inklusion via synlige retningslinjer for demokratisk debat ved Niels Vesterager Iversen, lærer i dansk og samfundsfag på AVU samt At undervise i medborgerskab på HF ved Jonas Uhrskov, lektor i historie og samfundsfag på KVUC

13.35-14.05 Workshop

14.05-14.15 Kaffepause

14.15-14.45 De unges perspektiv på dannelse, involvering m.v. ved Madeleine Steenberg Williams, Forkvinde for DGS

14.45-15.15 Undervisning i køn og identitet på Island ved Guðbjörn Hólm Veigarsson, gymnasielærer på Menntaskólinn á Tröllaskaga, Island

15.15-15.30 Spørgsmål og refleksion

15.30-16.30 Sociale medier og medborgerskab - grænser for rummelighed i den demokratiske debat ved Vincent F. Hendricks, debattør og dr.phil., ph.d., og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier

16.30-16.45 Afrundende refleksion om næste skridt i medborgerskabsarbejdet

Tilmelding og praktiske oplysninger

Konferencen løber af stablen d. 26. april kl. 10.00-16.45 i Salonen (lokale V025) i Vognmagergade 8, 1120 København K. Prisen for deltagelse er 300 kr. Du bedes medbringe smartphone eller computer til konferencen. Bemærk, at konferencen afholdes på engelsk.

Tilmeld dig konferencen

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb