Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC modtager bevilling til medborgerskabsprojekt fra Nordplus

KVUC har sammen med skoler fra Island, Sverige og Finland fået bevilliget 40.450 euro fra Nordplus til erfaringsudveksling om arbejdet med medborgerskab.

En gruppe af medarbejdere på KVUC har i det seneste år arbejdet med at identificere, hvordan KVUC kan skabe en skole for kursister, der giver næring til aktivt medborgerskab og fremmer kompetencer såsom medbestemmelse, deltagelsesevne og fællesskabsforståelse. 

Ét af medborgerskabsgruppens medlemmer er underviser Kristina Bilic. Hun fortæller, at arbejdet med medborgerskab er yderst relevant for især undervisere, da tendenser som digital kommunikation, øget individualisering og globalisering stiller større og større krav til klasserumsledelse og tilrettelæggelse af undervisning.

Underviserne står over for en helt særlig udfordring, når de skal skabe trygge rammer for kursisterne og samtidigt lære dem at indgå i uenighedsfællesskaber. "Det er ikke en let opgave, for som vi ved, kan det være nemt at tale om medborgerskab, men sværere at finde frem til, hvordan vi egentlig praktiserer medborgerskab som institution, underviser og kursist, pointerer hun, og fortsætter:

Udgangspunktet for vores arbejde har været, at vi ikke blot kan vende snuden indad, når vi skal finde svar på komplicerede spørgsmål. Dette kræver et større perspektiv, bredt udsyn og forståelse for, at vi i en globaliseret verden er afhængige af hinandens viden og kompetencer. 

Medborgerskabsgruppen rettede derfor blikket mod nordiske kolleger og indsendte i fællesskab med samarbejdsskoler i Finland, Sverige og Island en ansøgning til Nordplus om penge til et projekt om erfaringsudveksling om arbejdet med medborgerskab.

Ansøgningen blev vel modtaget hos Nordplus, der har bevilliget 40.450 euro til projektet og bl.a. skriver følgende i begrundelsen: “A highly relevant project with an important and current focus on active citizenship well in line with the Nordplus' objectives, and the target group is relevant for Nordplus Adult."

Projektet startes op i efteråret 2022, hvor medborgerskabsgruppen fra KVUC skal på besøg hos samarbejdsskolerne i Finland, Sverige og Island.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb