Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC er blevet certificeret CHORA 2030-skole

KVUC har modtaget verdensmålscertificeringen som CHORA 2030-skole. Certifikatet er givet på baggrund af KVUC’s aktive arbejde med at integrere FN’s Verdensmål for bæredygtighed i alle aspekter af skolen, herunder i undervisningen, i vision og værdigrundlag samt i driften af skolen.

Væg-planche med 2030 SKOLE-certifikat. Københavns VUC

Som CHORA 2030-skole fremmer KVUC den bæredygtige udvikling i et verdensmålsperspektiv – både på selve skolen og gennem den faglige uddannelse af kursisterne.

Med verdensmålscertificeringen er KVUC blevet en del af et ambitiøst netværk af danske uddannelsesinstitutioner, der har forpligtet sig til at fokusere strategisk på FN’s verdensmål og at lade den bæredygtige udvikling gennemsyre skolens indsatser. 2030-skolerne bidrager således sammen til at udbrede viden om FN’s Verdensmål og inspirere unge og voksne til at forbedre vores samfund i en bæredygtig retning.

Verdensmålscertificeringen er udviklet gennem et samarbejde mellem blandt andre UNDP, FN-Byen, Verdens Bedste Nyheder, Friluftsrådet, Concito, Ungdomsbyen, Mellemfolkeligt Samvirke, RCE Denmark og Oxfam IBIS.

KVUC fejrede verdensmålscertificeringen i forbindelse med skolens årlige markering af FN-dagen. Dagen bød på oplæg om FN’s Verdensmål ved rektor Anita Lindquist Henriksen, afsløring af CHORA 2030-certifikatet samt diskussion i klasserne, om hvordan KVUC kan blive en endnu mere bæredygtig skole.

Verdensmålene er en integreret del af KVUC's strategi

KVUC arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål som en del af skolens strategi, faglighed og hverdag.

”KVUC’s udgangspunkt for arbejdet med verdensmålene er, at de sætter en dagsorden, der berører os alle. Verdensmålene handler om, at det er vigtigt at vi ser os selv som en del af en større helhed. Kort sagt at vi kigger ud i verden, og at vi tager aktivt ansvar”, udtaler KVUC’s rektor, Anita Lindquist Henriksen, og forklarer videre, at arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling er en central del af dannelsesopgaven i dag.

KVUC anser det derfor som en vigtig del af et uddannelsesforløb, at kursister og undervisere sammen kan diskutere verdens globale udfordringer, sammenhænge og løsninger.

KVUC medvirker til at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse

Klima- og miljødagsordenen fylder meget i verdensmålene, men bæredygtighed handler ikke kun om klimaet. Med bæredygtighed menes det at skabe balance på en række centrale områder fx at fremme ligestilling mellem køn, at opnå økonomisk lighed, afskaffelse af fattigdom og sult, forbedre befolkningers sundhed samt at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse gennem livet.

Rektor Anita Lindquist Henriksen påpeger i den forbindelse, at KVUC spiller en central rolle i relation til Verdensmål 4, der handler om at sikre, at alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og at fremme alles mulighed for læring gennem hele livet: "Vi ser KVUC som en del af arbejdet med FN’s Verdensmål, da vi netop arbejder for at sikre adgang til uddannelse gennem hele livet – også når man er voksen”.

Integration af FN’s Verdensmål på KVUC

KVUC arbejder målrettet for at integrere verdensmålene i de faglige aktiviteter såvel som i almindelige hverdagsaspekter og de overordnede visioner for skolens fremtid. Udover det almene fokus på Verdensmålene i undervisningen, involverer KVUC’s indsatser bl.a. årlige temauger, HF-linjer med fokus på verdensmålene og klima samt et aktivt Miljøråd bestående af både kursister og ansatte.

Den årlige Verdensmålsuge

KVUC afholder hvert år en Verdensmålsuge, hvor der sættes fokus på bæredygtighed gennem oplæg fra både interne og eksterne oplægsholdere, udstillinger og events. Verdensmålsugen i 2019 bød fx på oplæg om klima, ligestilling og økonomisk ulighed, smagsprøver på bæredygtig mad, tøjbytte-bazar og en verdensmålscafé.

Verdensmålslinje på KVUC’s 2-årige HF-uddannelse

KVUC har en dedikeret linje på vores 2-årige HF kaldet HF Verdensmål, hvor kursisterne arbejder med grøn omstilling i et globalt perspektiv. I samarbejde med NGO’en Dreamtown og på baggrund af en bevilling fra Udenrigsministeriet deltager kursisterne endvidere i et spændende forløb med titlen From Copenhagen to Kampala - Youth for Sustainable Cities. Forløbet indebærer bl.a. at kursisterne i fællesskab med unge fra slumområder i Uganda udarbejder bæredygtige udviklingsforslag. I foråret 2022 skal kursisterne på studietur til Uganda og møde de unge ugandere ansigt til ansigt.

Grønlandssamarbejde på ny HF-linje: HF Klima & Arktis

KVUC har etableret et samarbejde med en skole i Sisimut på Grønland om et klasseudviklingsprojekt på vores nye 2-årige HF-linje, HF Arktis & Klima. Projektet Nordic Climate Challenges – Copenhagen and Sisimiut er støttet af Nordplus og tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og 13 om klimaindsats. 

Den nye HF-linje involverer bl.a. en klasseudveksling med et hold fra skolen i Grønland, således at et hold fra KVUC besøger Grønland og omvendt. Undervisningen på linjen har særligt fokus på Grønland og Arktis, herunder hvordan klimaforandringerne påvirker Grønland, de Arktiske områders vigtighed i forhold til klimaforandringerne samt Grønlands historie, samfund og kultur.

Bæredygtighed og grønne visioner i den daglige drift

På KVUC arbejdes også med bæredygtighed som en del af vores hverdag – herunder i forbindelse med den daglige drift, vores bygninger og meget mere.

Skolen har fx et aktivt Miljøråd med både kursister og ansatte, som har udarbejdet en grøn vision og en handleplan for KVUC’s fremtidige arbejde med at blive mere grøn.

KVUC’s grønne tiltag i den seneste tid tæller bl.a. affaldssortering, en igangværende energivurdering af vores bygning, ombygning af gårdhaven i Sankt Petri Passage 1 med genbrugsmaterialer i samarbejde med NGO'en Dreamtown, samt et igangværende projekt om mere bæredygtig mad i kantinen.

Dette og KVUC’s øvrige arbejde med at opnå de grønne visioner har udmundet sig i, at skolen har opnået Friluftsrådets certificering som Grøn Skole.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb