Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Se alle nyheder

Ny analyse dokumenterer VUC-sektorens bidrag til det danske samfund

En HF-uddannelse på VUC er en god investering både for den enkelte kursist og for samfundet som helhed. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der understreger VUCs vigtige rolle i det danske uddannelsessystem.

Anita Lindquist deltager i webinar om AE-rapport 2020
Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Phil, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening Tomas Kepler og KVUCs rektor Anita Lindquist debatterer AE-analysens resultater på webinaret "HF-uddannelser på VUC" d. 30. november 2020.

HF-uddannelserne på VUC hjælper unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse i det ordinære uddannelsessystem, videre i uddannelse og beskæftigelse. Og det gavner ikke blot den enkelte kursist, men har også en positiv effekt på de offentlige finanser.

Dette er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening. Analysen belyser kursistgrundlaget på HF-uddannelserne på VUC og kursisternes status to år efter en gennemført HF.

Rektor på KVUC Anita Lindquist byder analysen velkommen og påpeger vigtigheden af denne type undersøgelser, der dokumenterer HF-uddannelsens værdi i uddannelsessystemet:

Undersøgelsen er meget vigtig for VUC-sektoren, fordi den giver nogle håndfaste fakta om HF-uddannelsens værdi i uddannelsessystemet. Vi kan se, at HF-studenterne klarer sig godt videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Jeg håber, at undersøgelsen kan være med til at få flere nuancer ind i den politiske debat, fx om vilkår for uddannelse for personer, der har børn, afbrudte uddannelser med i bagagen o. lign.

HF-kursisterne har andre forudsætninger end en gennemsnitlig ungdomsårgang

Netop forskellen i vilkårene og forudsætningerne for uddannelse står tydeligt frem i analysen. Den viser nemlig, at kursister, der starter på HF-uddannelserne i højere grad end en gennemsnitlig ungdomsårgang kommer fra ufaglærte hjem og har lavere karakterer i Dansk og Matematik fra folkeskolen.

Hver fjerde har endvidere hjemmeboende børn, og mere end halvdelen har afbrudte ungdomsuddannelser bag sig. Antallet af kursister, der modtog uddannelses- eller kontanthjælp året før de startede på en HF-uddannelse på VUC, er også højere end på en gennemsnitlig ungdomsårgang, nemlig 12% mod kun 6% på en gennemsnitlig ungdomsårgang.

HF-uddannelserne løfter kursisterne til beskæftigelse eller videre uddannelse

To år efter en gennemført HF-uddannelse på VUC er kursisternes socioøkonomiske status, ifølge analysen, væsentligt forbedret. Kun 5-6 procent modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og ni ud af ti kursister er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Det gælder både kursister, der har afsluttet en 2-årig HF, en hel enkeltfagseksamen og kursister, der har taget en uddannelsespakke på HF-enkeltfag.

VUC-sektoren bidrager til at løse fremtidens velfærdsudfordring

En stor andel af kursisterne læser på professionsbacheloruddannelser såsom pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Og det understreger VUC-sektorens vigtige bidrag til løsningen på fremtidens velfærdsudfordring, påpeger Anita Lindquist:

En væsentlig pointe i analysen er, at så mange HF-studenter går til velfærdsuddannelserne. Vi skal som sektor synliggøre politisk, at vi spiller en essentiel rolle i at løse velfærdsudfordringen. Der vil mangle 14.000 pædagoger i løbet af de kommende 10 år, og 6.000 sygeplejersker frem mod 2025. Vi bidrager som sektor i høj grad til at mobilisere den del af befolkningen, som skal omskoles til at varetage velfærdsopgaver i fremtiden.

HF-uddannelserne på VUC er en god investering både for den enkelte og samfundet

Samlet set konkluderer analysen, at VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave ved at hjælpe HF-kursisterne med at bryde negativ social arv og løfte dem fra uddannelses- eller kontanthjælp til beskæftigelse eller uddannelse. 

Ifølge analysen forbedres de offentlige finanser med 200.000 om året hver gang en ung, uuddannet kontanthjælpsmodtager opnår beskæftigelse via en faglært uddannelse eller en professionsbachelor.

Den samfundsøkonomiske værdi af VUC-sektorens uddannelser er imidlertid ikke noget, der har været politisk bevågenhed omkring i de senere år, der derimod har budt på reformer og hårde besparelser, pointerer Anita Lindquist:

De seneste års politiske reformer har vist, at der har manglet et kendskab for værdien af VUC’s uddannelser, hvilket har gjort, at VUC-sektoren er blevet ramt hårdt af politiske besparelser. Vi oplever gang på gang, at vi skal kæmpe for anerkendelse af, at vi spiller en central rolle. Analysen giver os solide data, der netop understøtter dette.

Læs mere

Nyhed

KVUC indgår samarbejde med VUC Erhverv Sjælland

KVUC er nu gået med i samarbejdet med de tre sjællandske VUC’er: HF & VUC Klar, Nordvestsjællands HF & VUC og VUC Storstrøm. Dermed bliver VUC Erhverv…

Læs mere
Nyhed

KVUC får godkendelse til at oprette en ekstra HF ASF-klasse

Godkendelsen kommer fra Børne- og Undervisningsministeren på baggrund af en indstilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og er en anerkendel…

Læs mere
Nyhed

KVUC indleder Grønlandssamarbejde på den 2-årige HF-uddannelse

Med støtte fra Nordplus har KVUC indgået et samarbejde med skolen KTI på Grønland om et klasseudviklingsprojekt på vores 2-årige HF-uddannelse.

Læs mere
Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb