Gå til sidens indhold
Om KVUC

Nøgletal

KVUC årsrapporter og årlige udtræk fra Undervisningsministeriets database over karakterresultater viser en række vigtige nøgletal for vores virke og resultater.

Her får du et overblik over de vigtigste tal.

Årsrapport 2019

Hvert år i marts giver KVUC's årsrapport et overblik over nogle af de vigtigste nøgletal. I årsrapporten kan du bl.a. finde:

  • Tal for de samlede uddannelsesaktiviteter målt i antal årskursister på de forskellige uddannelser i perioden fra 2010-2019.
  • Tal for hvor mange der går videre på HF fra AVU.
  • Tal for HF'ernes uddannelsesstatus to år efter endt KVUC forløb.
  • Tal for kursisternes videre uddannelsesvalg efter KVUC.
  • Økonomiske nøgletal.

Karaktergennemsnit

HF-studenterne på KVUC har et af landets højeste karaktergennemsnit. I 2018 udklækkede vi 535 HF-studenter.

Karaktergennemsnittet var 7,2 på den 2-årige HF og 7,6 på øvrige HF (Enkeltfag/Online). Tallene er udtrukket fra Styrelsen for IT og Lærings database i 2018.

Download dataudtræk (pdf)

Fraværstal

På KVUC arbejder vi målrettet mod at nedbringe fraværet blandt vores kursister.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Se fraværstal (pdf)
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb