Om KVUC

Organisation

Vi har en organisationsstruktur med en bestyrelse og en direktion, der samarbejder og har det overordnede ansvar for driften af KVUC som en selvejende institution under staten.

Herudover er vores organisation sammensat af en række administrative enheder samt af forskellige uddannelsesområder. På uddannelsesområderne er lærerne organiseret i forskellige grupper og pædagogiske råd, som kontinuerligt arbejder på at udvikle viden og kompetencer. På tværs af de administrative områder og på tværs af administration og uddannelser samarbejdes der ligeledes i forskellige driftteams, grupper, råd og udvalg. Vi har endvidere et kursistråd, der varetager kursisternes interesser. 

KVUC's organisationsstruktur


Lærer Jesper Underviser I Matematik

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb