Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Organisation

Vi har en organisationsstruktur med en bestyrelse og en direktion, som samarbejder og har det helt overordnede ansvar for driften af KVUC som en selvejende institution under staten.

Herudover er vores organisation sammensat af en række administrative enheder samt af forskellige uddannelsesområder, hvor lærerne er organiseret i forskellige grupper og pædagogiske råd, som kontinuerligt arbejder på at udvikle viden og kompetencer. Vi har også et kursistråd, som varetager kursisternes interesser. 

 

Ledelse og administration

Samlet organisering

Vi er organiseret med en direktion, der har det overordnede ansvar for administration og uddannelsesområder.

Læs mere om ledelse og administration
Lærernes organisering

Samarbejde og ny viden

Lærerne på KVUC er organiseret i grupper og råd, der arbejder for at sikre udveksling af viden og kompetenceudvikling.

Læs mere om lærernes organisering
Bestyrelse

Fokus på strategien

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for KVUC's strategi, mission og vision samt drift og virksomhed.

Læs mere om bestyrelsen
Uddannelsesudvalg

Uddannelserne i fokus

Uddannelsesudvalget på KVUC rådgiver i alle uddannelsesspørgsmål og arbejder løbende med forskellige temaer.

Læs mere om uddannelsesudvalg
Kursistråd

Kursisternes stemme

Gennem kursistrådet har kursisterne på KVUC mulighed for medindflydelse på undervisning og studiemiljø.

Læs mere om kursistrådet
Vedtægter

Vores retningslinjer

Vores vedtægter udstikker de retningslinjer der gælder for KVUC som en selvejende institution under staten.

Læs vedtægterne
Trappe ved indgang til V8
Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb