Om KVUC

Kursistrådet 

KVUC har sit eget kursistråd, der giver kursisterne mulighed for at få indflydelse på deres hverdag på skolen. Fx studiemiljø, undervisning og arrangementer.

Kursistrådet består af kursister fra både HF og AVU. De fungerer som talerør og brobyggere mellem kursisterne og skolens lærere, ledelse og diverse projekter.

Kursistrådet mødes månedligt og taler om deres opgaver. Ofte vil der være besøg af deltagere udefra, der ønsker at høre kursistrådets holdning til projekter m.m. På kursistrådsmøderne kan man også høre mere om, hvad der foregår i de forskellige udvalg, som KVUC's kursister kan deltage i. Fx festudvalget, miljørådet eller kulturudvalget.

Kursistrådets forperson og næstforperson er også medlemmer af KVUC's bestyrelse.

Skriv til kursistrådet

Medlemmer
Dokumenter

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb