Gå til sidens indhold
Om KVUC

Ledelse og administration 

KVUC er organiseret med en direktion. Den består af rektor, vicerektor og ressourcechef.

Under direktionen sidder fire uddannelseschefer og seks administrative chefer, som har ansvaret for forskellige områder.

Direktionen

Direktionen består af rektor, vicerektor og administrationschef. Rektor har det overordnede ansvar for KVUC. Det gælder såvel fagligt og pædagogisk som organisatorisk. Vicerektor har ansvar for uddannelsesområderne og for at koordinere uddannelse, pædagogik og udvikling samt for kvalitetssikring. Ressourcechefen er ansvarlig for de fælles administrative funktioner omkring it, økonomi, personale og løn, eksamen, service og bygninger.

Uddannelseschefer

Under direktionen sidder fire uddannelseschefer. De har hver især ansvaret for deres uddannelsesafdeling. De skal sørge for planlægning og opbygning af læringsmiljøer i de to bygninger på Vognmagergade 8 og Sankt Petri Passage 1.

Administration og Kommunikation

Under ressourcechefen sidder seks administrative chefer. De er hver især ansvarlig for områderne Budget og Analyse, Regnskab, Personale og Løn, IT, Eksamen samt Indkøb. Som stabsfunktion til den øverste ledelse sidder Kommunikationschefen med ansvar for kommunikation og markedsføring.

Organisationsdiagram

Vores organisationsdiagram giver et overblik over den samlede organisation på KVUC.

Download organisationsdiagram
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering