Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Ledelse og administration 

KVUC er organiseret med en direktion, der består af rektor, en chef for det gymnasiale område og en ressourcechef.

Under direktionen sidder uddannelseschefer og administrative chefer, som har ansvaret for forskellige områder.

Direktionen

Direktionen består af rektor, chefen for det gymnasiale område og ressourcechefen. Direktionen står strategisk og økonomisk til ansvar over for bestyrelsen og den samlede organisation. Rektor har det overordnede ansvar for KVUC - fagligt og pædagogisk såvel som organisatorisk. Chefen for det gymnasiale område har primært ansvar for alle uddannelser på gymnasialt niveau, og ressourcechefen er primært ansvarlig for alle fælles administrative funktioner.

Uddannelseschefer

Uddannelsescheferne varetager ledelsen af deres respektive uddannelsesafdelinger: AVU, 2-årig HF og HF enkeltfag. Uddannelsescheferne har ansvar for den pædagogiske ledelse, personaleledelse, kompetenceudvikling mv. inden for overordnede strategiske og økonomiske rammer, som er udstukket af direktionen.

Administration

Fire administrative chefer varetager ledelsen af hver deres administrative afdeling: Studieadministration & kommunikation, eksamen, økonomi samt IT & bygninger. 

Organisationsdiagram

Vores organisationsdiagram giver et overblik over den samlede organisation på KVUC.

Se organisationsdiagram (PDF)
Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb