Om KVUC

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er nedsat af KVUC’s bestyrelse og er rådgivende i uddannelsesspørgsmål.

KVUC’s uddannelsesudvalg har en rådgivende funktion for KVUC’s ledelse og bestyrelse i spørgsmål vedrørende voksenuddannelse og -undervisning. Udvalget er sammensat af samarbejdspartnere, uddannelseseksperter og repræsentanter for aftagerinstitutioner, offentlige og private arbejdsgivere, fagforeninger og driftsoverenskomstparter. Det er et mål for KVUC, at dialogen med uddannelsesudvalget bidrager til at kvalificere og styrke KVUC som en central aktør i opgaven med at uddanne de københavnske unge og unge voksne.

Udvalget afholder mindst 2 møder om året. Til hvert møde fastsættes et tema.

 

Medlemmer
 • Eksterne medlemmer

  Peter Schantz

  Centerchef, Københavns Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Helle Mathiasen

  Professor, Københavns Universitet

  Flemming Hansen

  Rektor og uddannelseschef, Niels Brock (erhvervsuddannelserne)

  Trine Breyt Joensen

  Kommunikations- og elevrekrutteringschef, NEXT Uddannelse København

  Torben Theilgaard

  Centerleder, Studievalg København

  Frederikke Bender

  Uddannelseschef, Københavns Erhvervsakademi

  Pernille Kindtler

  Sektionschef, Københavns Universitet, Uddannelsesservice

  Peter Hobel

  Bestyrelsesmedlem KVUC, lektor i fag- og skrivedidaktik, Syddansk Universitet

  Per Holm

  Faglig sekretær, uddannelsesansvarlig, medlem af bestyrelsen FGU, FH Hovedstaden, 3F

  Casper Burlin

  Chefkonsulent, Arbejdsmarked, uddannelse og forskning, Dansk Erhverv

  Irena Novotny

  A-kasseleder, Social- og Sundhedsafdelingen på Frb., FOA

  Sabine Wolgast

  Afdelingschef, Københavns kommune, BIF, Jobcenter København Ungecentret (JKU)

  Mathilde de Kruiff

  Medlem af bestyrelsen KVUC, Uddannelsesleder KP (læreruddannelsen)

 • Interne medlemmer

  Anita Lindquist

  Rektor, KVUC

  Janne Schmidt Damgaards

  Chef for det gymnasiale område, KVUC

  Anne Nordentoft

  Ressourcechef, KVUC

  Anne-Mette Rasmussen

  AVU-uddannelseschef, KVUC

  Lisa Maria Bahn Rasmussen

  Ledelseskonsulent, KVUC

  Birgitte Lindeløf Søndorf

  AVU-lærer

  Lene Hedegaard Jensen

  HF-lærer og tillidsrepræsentant

  Helle Borup

  HF-lærer og medarbejderrepræsentant i KVUC's bestyrelse

  Neel Rasmus Brix

  Forperson i kursistrådet og medlem af KVUC's bestyrelse

  Signe West

  Næstforperson i kursistrådet og medlem af KVUC's bestyrelse

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb