Gå til sidens indhold
Om KVUC

Lærernes organisering

Organiseringen af lærerne understøtter KVUC's værdier. Her ser vi medindflydelse og medansvar som kerneværdier i fællesskabet. Sideløbende har vi et strategisk fokus på udvikling, ny viden og professionalisme.

Lærerne på KVUC er organiseret i forskellige grupper og råd. De arbejder alle sammen for at sikre kompetenceudvikling og udveksling af viden lærerne imellem.

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd er organiseret med et forretningsudvalg. Det består af en formand og to menige medlemmer valgt blandt og af lærerne.

Faggrupper

Lærerne er organisatorisk koblet sammen i selvstyrende faggrupper. I hver faggruppe bliver der udpeget en faggruppekoordinator til at varetage koordinering internt i gruppen. Faggruppekoordinatorerne har en funktionsbeskrivelse og mødes løbende med uddannelseschefen.

Faggruppen er det centrale forum for den enkelte lærers fagdidaktiske udvikling og for læring internt i organisationen. På KVUC arbejder vi kontinuerligt for at styrke faggruppesamarbejdet. Det sker blandt andet ved at understøtte det faglige/didaktiske indhold på faggruppernes møder samt ved at have fokus på faggruppernes muligheder for videndeling og fælles kompetenceudvikling.

Fagdidaktiske konsulenter

På HF er der ansat fagdidaktiske konsulenter til at styrke den fagdidaktiske og pædagogiske udvikling i faggrupperne. Også KVUC’s koncept for undervisningsudvikling er koblet op til det fagdidaktiske udviklingsarbejde i faggrupperne.

Udviklingsgrupper

I de formaliserede tværgående pædagogiske projekter er lærerne organiseret i udviklingsgrupper. De går på tværs af huse og uddannelsesområder. På den måder bliver der skabt et rum for synergi og læring mellem professioner og fag.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering