Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Kvalitetssikring

På KVUC arbejder vi systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed.

Vi ønsker både at have tilfredse kursister og medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med at evaluere både trivsel og tilfredshed hos både medarbejdere og kursister. 

Kvalitetssikringssystem

Vores system for kvalitetssikring

På KVUC består vores faste kvalitetssikringsramme af kursist- og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, den lovpligtige arbejdspladsvurdering og en række pædagogiske og organisatoriske udviklingsområder, som er fastsat i vores strategi. Kvalitetssikringsrammen bliver justeret i forbindelse med udviklingen af den overordnede strategi for KVUC. 

Udviklingsområder

Vi udvikler os hele tiden

På KVUC arbejder vi hele tiden med at udvikle institutionen, fagligt, pædagogisk og organisatorisk. I et samarbejde mellem vores bestyrelse, uddannelsesudvalg, ledelse og medarbejdere definerer og afvikler vi løbende en række konkrete udviklingsprojekter inden for forskellige indsatsområder. Udviklingsprojekter er praktiske eksperimenter, hvor vi afprøver nye tanker og muligheder.

Vi definerer projekterne bredt, så de giver mulighed for opnåelse af ny – og måske uventet – viden. Udviklingsprojekterne bliver evalueret for at vurdere, om eksperimenterne har ført til ny viden eller praksis, som vi kan integrere som en kvalitetsforbedring på KVUC og pege frem mod nye visioner.

egmont_vognmagergade.jpg

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb