Om KVUC

Kvalitetssikring

På KVUC arbejder vi systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed.

Vi ønsker at have kursister og medarbejdere, der trives. Derfor har vi et løbende og systematisk fokus på at evaluere og styrke trivsel og tilfredshed hos både medarbejdere og kursister via undersøgelser, samtaler, handleplaner og strategier. Herudover evaluerer og udvikler vi løbende vores uddannelser og pædagogik.

Kvalitetssikringssystem

Vores system for kvalitetsudvikling

På KVUC består vores faste kvalitetssikringssystem af hhv. kursisttrivselsundersøgelsen, medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, den lovpligtige arbejdspladsvurdering og en række pædagogiske og organisatoriske udviklingsområder, som er fastsat i vores strategi. Kvalitetssikringsrammen bliver løbende justeret i forbindelse med udviklingen af den overordnede strategi for KVUC.

Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser


Udviklingsområder

Vi udvikler os hele tiden

På KVUC arbejder vi hele tiden med at udvikle institutionen, fagligt, pædagogisk og organisatorisk. I et samarbejde mellem vores bestyrelse, uddannelsesudvalg, ledelse og medarbejdere definerer og afvikler vi løbende en række konkrete udviklingsprojekter inden for forskellige indsatsområder. Udviklingsprojekter er praktiske eksperimenter, hvor vi afprøver nye tanker og muligheder.

Vi definerer projekterne bredt, så de giver mulighed for opnåelse af ny – og måske uventet – viden. Udviklingsprojekterne bliver evalueret for at vurdere, om eksperimenterne har ført til ny viden eller praksis, som vi kan integrere som en kvalitetsforbedring på KVUC og pege frem mod nye visioner.

Forebyggelse af mobning og fastholdelse af kursister


egmont_vognmagergade.jpg

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb