Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Kvalitetssikring

På KVUC arbejder vi systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed.

Vi ønsker både at have tilfredse kursister og medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med at evaluere både trivsel og tilfredshed hos både medarbejdere og kursister. 

Kvalitetssikringssystem

Vores system for kvalitetssikring

Formålet med vores kvalitetssystem er at sikre, at uddannelserne på KVUC lever op til lovgivningen og vores egne kvalitetsstandarder. Et lige så vigtigt formål er at støtte den videre udvikling af praksis omkring uddannelser, undervisning, faglighed og organisatorisk læring. Resultater og viden fra kvalitetssikringsindsatserne anvender vi primært fremadrettet og formativt. Det er et mål at skabe en åben og konstruktiv dialog om kvalitet på hele KVUC. Kvalitetsrammens enkelte dele er derfor udviklingsorienterede og involverer både lærere, kursister og aftagere.

På KVUC består vores faste kvalitetssikringsramme af kursist- og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og en række udviklingsområder. Kvalitetssikringsrammen bliver justeret hvert 2. år i forbindelse med udviklingen af den overordnede strategi for KVUC.

Kursisttilfredshed

Et undervisningsmiljø i konstant forbedring

KVUC gennemfører hvert andet år en kursisttilfredshedsundersøgelse (KTU). Det gør vi for at finde ud af, hvad vores kursister synes vi gør godt, og hvad vi som uddannelsesinstitution kan gøre bedre for vores kursister fremover.

Læse mere om kursisttilfredshed
Medarbejdertilfredshed

Et arbejdsmiljø med fokus på trivsel og udvikling

På KVUC vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø, som understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

Læs mere om medarbejdertilfredshed
Udviklingsområder

Vi udvikler os hele tiden

På KVUC arbejder vi hele tiden med at udvikle institutionen, fagligt, pædagogisk og organisatorisk. I et samarbejde mellem vores bestyrelse, uddannelsesudvalg, ledelse og medarbejdere definerer og afvikler vi løbende en række konkrete udviklingsprojekter inden for forskellige indsatsområder. Udviklingsprojekter er praktiske eksperimenter, hvor vi afprøver nye tanker og muligheder.

Vi definerer projekterne bredt, så de giver mulighed for opnåelse af ny – og måske uventet – viden. Udviklingsprojekterne bliver evalueret for at vurdere, om eksperimenterne har ført til ny viden eller praksis, som vi kan integrere som en kvalitetsforbedring på KVUC og pege frem mod nye visioner.

Uddannelsesudvikling

Fornyelse af vores uddannelser

På KVUC lægger vi vægt på faglighed og fornyelse. Det er et mål for os at integrere ny viden og forskning i uddannelserne, så de kontinuerligt udvikles.

Læs mere om uddannelsesudvikling
Pædagogisk udvikling

Motiverende og tidssvarende undervisning

På KVUC vil vi gennem tidssvarende og motiverende undervisning understøtte, at unge og voksne får kompetencegivende uddannelse.

Læs mere om pædagogisk udvikling
Kompetenceudvikling

Medarbejdere med de rette kompetencer

Kompetenceudviklingens overordnede formål er at sikre, at vores medarbejdere er kvalificeret til de faglige udfordringer, de møder.

Læs mere om kompetenceudvikling
Egmont Vognmagergade
Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb