Om KVUC

Antimobbestrategi

KVUC's antimobbestrategi skal sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, og krænkende adfærd på skolen. 

I strategien kan du bl.a. læse om KVUC's definition af mobning, vores tiltag til forebyggelse af mobning samt handleplan for sanktionering af mobning og krænkende adfærd.

 • Formålet med antimobbestrategien

  Formålet med strategien er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, og krænkende adfærd. Mobning og krænkende adfærd er et fælles problem, som alle har ansvar for at forebygge og reagere på.  KVUC tolererer ikke mobning eller krænkende adfærd i nogen form.

  Kursister på KVUC skal leve op til institutionens studie- og ordensregler, og man skal derfor opføre sig med respekt og tolerance for hinanden og skolens fællesskab.

 • KVUC's definition af mobning

  Der er tale om mobning, når en eller flere personer på skolen regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer på skolen for krænkende handlinger. Handlingerne skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

  Derudover adskiller mobning sig fra andre måder at krænke på ved, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

  Eksempler på anden krænkende adfærd ud over mobning kunne være chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold, racisme og diskrimination.

  Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning og krænkende adfærd er derimod ikke en konflikt, men et overgreb.

  Mobning og krænkende adfærd kan være:

  • Verbal (fx sårende kommentarer)
  • Materiel (fx ødelagte ting)
  • Psykisk (fx trusler)
  • Digital (fx krænkende tekst/billeder på sociale medier)
  • Fysisk (fx forulempelse)
 • Tiltag til forebyggelse af mobning

  Ledelse og studievejledere:

  • Sikrer kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens strategi mod mobning og krænkende adfærd
  • Gennemfører regelmæssige undersøgelser af undervisningsmiljøet
  • Har pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – tøv ikke med at tage en snak med en leder, vejleder eller lærer, hvis du/I fornemmer noget
  • Sikrer uddannelse og supervision af ledere, vejledere og andre medarbejdergrupper

  Undervisere:

  • Er opmærksomme på holdets/klassens og kursisters trivsel
  • Er opmærksomme på sproget på holdet/i klassen
  • Aftaler fælles spilleregler for holdet/klassen efter behov
  • Drøfter ved opstart, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter, mobning og krænkende adfærd
  • Sætter tid af til klassesamtaler med hele holdet/klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
  • Inddrager ledelse og studievejledere ved den mindste mistanke om mobning eller krænkende adfærd

  Kursister:

  • Gør skolen opmærksom på drilleri, mobning og krænkende adfærd
  • Deler aldrig billeder af andre uden deres samtykke
  • Opretholder en god tone, også på sociale medier
  • Inddrager KVUC ved den mindste mistanke om mobning eller krænkende adfærd
 • Handleplan

  Mobning og krænkende adfærd er en overtrædelse af KVUC’s studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem.

  Ved henvendelse om mulig mobning og/eller mulig krænkende adfærd, skal ledelsen straks orienteres. Ledelsen undersøger sagen og:

  • Kan midlertidigt hjemsende krænkeren mens sagen undersøges
  • Sikrer at krænkede støttes
  • Orienterer holdets/klassens lærere om situationen

  Ledelsen vil herefter i fællesskab med studievejleder og lærer(team) så hurtigt som muligt afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter.

  Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, vil ledelsen i samarbejde med studievejledere og undervisere udarbejde en handlingsplan. Den kan fx indeholde:

  • Møde med holdets/klassens lærere/klasseteamet
  • Møde med den krænkede og evt. støttepersoner
  • Orientering af holdet/klassen om situationen
  • Samtale på holdet/i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres
  • Samtale mellem leder/vejleder, krænker og den krænkede

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb