Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Pædagogisk udvikling

På KVUC vil vi understøtte, at unge og voksne får kompetencegivende uddannelse. Det skal ske gennem tidssvarende og motiverende undervisning. Det gælder også de unge, som ikke tidligere har kunnet gennemføre uddannelse andre steder.

Vi arbejder kontinuerligt med at tilpasse undervisningsformerne til den heterogene og foranderlige kursistgruppe. Det forudsætter en bred palet af metoder til at differentiere undervisningen og til at tilbyde engagerende og innovative undervisningsformer.

På KVUC nytænker og udvikler vi den pædagogiske praksis via:

 • integration af ny viden og forskning i undervisningen
 • involvering af lærerne i pædagogiske udviklingsprojekter
 • lærersupport og sparring fra pædagogiske ressourceteams og fagdidaktiske konsulenter
 • afprøvning af praksis og kursistfeedback i evalueringer af undervisningen.
 • Pædagogiske ressourceteams

  Vi har en række ressourceteams inden for relevante pædagogiske områder. Disse teams består af lærere på KVUC, som har en særlig specialisering og interesse inden for de pågældende områder. Ressourcepersonerne står til rådighed med sparring, støtte og rådgivning for kollegerne i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

  Der er etableret pædagogiske ressourceteams for områder, hvor: 

  • KVUC har stort strategisk fokus eller aktuelle satsninger
  • der opleves et konkret behov blandt lærerne
  • der findes særlige kompetencer blandt lærerne, som er relevante at bringe i spil i hele organisationen. 

   

  Etableringen af ressourceteams er tænkt som et supplement til og styrkelse af den almene kompetenceudvikling på KVUC.

 • Fagdidaktiske konsulenter

  På HF er der blandt lærergruppen ansat fagdidaktiske konsulenter. De er med til at bygge bro mellem den fagdidaktiske udvikling i faggrupperne og KVUC’s tværgående udviklingsarbejde og strategi på det pædagogiske område. Konsulenterne skal bidrage til at udvikle fagdidaktikken. Samtidig skal de være med til at sikre bred lærerindflydelse på pædagogiske udviklingsprojekter og strategiske indsatser.

  Der er en fagdidaktisk konsulent pr. fagområde pr. hus. Dvs. en konsulent for hhv. sprogfag, kulturfag og naturvidenskabelige fag. 

 • Evaluering af undervisningen

  Det er et mål, at evaluering af undervisningen og aktiv brug af kursist-feedback er en integreret del af praksis blandt samtlige lærere på KVUC.

  Vores evalueringskoncept tager udgangspunkt i lærernes egne erfaringer og antagelser om virkningsfuld undervisning: Virker de valgte metoder efter hensigten? Konceptet indeholder en tilgang og en ramme, hvor det er lærerne selv, som vælger fokus og definerer spørgsmålene for evalueringen.

  Formålet med evalueringerne er at:

  • udvikle undervisningen
  • styrke metodebevidstheden
  • understøtte de pædagogiske diskussioner i faggrupperegi
  • sikre at kursisterne oplever en reel mulighed for at forventningsafstemme med lærerne, blive hørt og tage medejerskab for deres kursusforløb.

  Konceptet bygger på en evalueringsfaglig retning, der kaldes innovativ evaluering. Innovativ evaluering har fokus på at skabe evalueringer, der har indflydelse på udviklingen af den professionelle praksis. Retningen har sit afsæt i den systemiske organisationsteori, realistisk evaluering og praksisteori.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb