Om KVUC

Bestyrelsen

KVUC er en selvejende institution under staten. Vi ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for vores strategi, mission og vision samt drift og virksomhed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af KVUC som institution. Det er også bestyrelsen, der ansætter rektor. 

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter blandt andet at:

 • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
 • fastlægge retningslinjer for KVUC’s virksomhed, herunder strategi og strategiske handleplaner
 • sikre forsvarlig forvaltning af KVUC’s midler
 • godkende budget og regnskab
 • godkende KVUC’s kvalitetssystem, herunder kvalitetsudvikling og -sikring

 Bestyrelsen sidder for en periode på fire år og afholder mindst fire årlige møder.

Medlemmer
 • Bestyrelsesmedlemmer

  Bestyrelsen på KVUC har 11 medlemmer, hvoraf 9 af medlemmerne har stemmeret. De 7 af medlemmerne er udefrakommende, mens 2 medlemmer er udpeget af kursistrådet og 2 medlemmer af medarbejderne på KVUC. 

  Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesområdet.

  Tim Christensen - Formand

  Udpeget af Køge Handelsskole, direktør Køge Handelsskole

  John Westhausen - Næstformand

  Udpeget af FH Hovedstaden, 3F

  Mathilde de Kruiff - Medlem

  Udpeget af kommunerne i Region Hovedstaden

  Katrine Kildgaard Nielsen - Medlem

  Udpeget af Københavns Kommune

  Steen Enemark Kildesgaard - Medlem

  Udpeget ved selvsupplering

  Peter Hobel - Medlem

  Udpeget af Syddansk Universitet, lektor v. Institut for Kulturvidenskaber

  Helle Bøtcher - Medlem

  Udpeget ved selvsupplering

  Helle Borup - Medlem

  Udpeget af medarbejderne med stemmeret, HF-lærer

  Niels Vesterager Iversen - Medlem u. stemmeret

  Udpeget af medarbejderne, AVU-lærer

  Neel Brix - Kursistrepræsentant m. stemmeret

  Udpeget af kursisterne

  Signe West - Kursistrepræsentant u. stemmeret

  Udpeget af kursisterne

 • Sekretariat

  Anita Lindquist - Rektor

  Janne Schmidt Damgaards - Chef for det gymnasiale område

  Anne Nordentoft - Ressourcechef

  Lisa Maria Bahn Rasmussen - Ledelseskonsulent

Dokumenter

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb