Gå til sidens indhold
Om KVUC

Bestyrelsen

KVUC er en selvejende institution under staten. Vi ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for vores strategi, mission og vision samt drift og virksomhed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af KVUC som institution. Det er også bestyrelsen, der ansætter rektor. 

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter blandt andet at:

 • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
 • fastlægge retningslinjer for KVUC’s virksomhed, herunder strategiplan
 • sikre forsvarlig forvaltning af KVUC’s midler
 • godkende budget og regnskab
 • godkende KVUC’s kvalitetssystem, herunder kvalitetsudvikling og -sikring

 Bestyrelsen sidder for en periode på fire år og afholder mindst fire årlige møder.

Medlemmer
 • Bestyrelsesmedlemmer

  Bestyrelsen på KVUC har 11 medlemmer, hvoraf 9 af medlemmerne har stemmeret. De 7 af medlemmerne er udefrakommende, mens 2 medlemmer er udpeget af kursistrådet og 2 medlemmer af medarbejderne på KVUC. 

  Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesområdet.

  Tim Christensen - Formand

  Udpeget af Køge Handelsskole, direktør Køge Handelsskole

  John Westhausen - Næstformand

  Udpeget af LO Hovedstaden, 3F

  Peter Hobel - Medlem

  Udpeget af Syddansk Universitet, lektor v. Institut for Kulturvidenskaber

  Mathias Kragh - Medlem

  Udpeget af Københavns Kommune

  Rita Rahbek - Medlem

  Udpeget af kommunerne i Region Hovedstaden

  Rie Nielsen - Medlem

  Udpeget af Hovedstadens Ordblindeskole

  Helle Bøtcher - Medlem

  Udpeget af Kursustrappen Frederiksberg, leder

  Patrick Jensen - Kursistrepræsentant

  Udpeget af kursisterne

  Casper Nørregaard - Kursistrepræsentant

  Udpeget af kursisterne med stemmeret

  Lene Hedegard Jensen - Medlem

  Udpeget af medarbejderne med stemmeret, HF-lærer

  Kim Dahl Frandsen - Medlem

  Udpeget af medarbejderne, AVU-lærer

 • Sekretariat

  Anita Lindquist - Rektor

  Helle Rønne - Ledelsessekretær

Dokumenter
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering