Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingens overordnede formål er at sikre, at medarbejderne er i stand til at varetage de daglige arbejdsopgaver og er kvalificeret til at møde nye faglige udfordringer.

På KVUC forstår vi kompetencer som formelle kvalifikationer og vedligeholdelse af disse samt udvikling af ny viden eller nye færdigheder. Vi fokuserer særligt på fire områder i arbejdet med kompetenceudvikling - kompetenceudviklingsplaner, introduktion af nye lærere, supervision og pædagogisk ledelsessupervision.

 • Kompetenceudviklingsplan

  Alle afdelinger på KVUC udarbejder årlige kompetenceudviklingsplaner for medarbejderne. Planerne beskriver hvilke efteruddannelsesområder, der vil blive prioriteret i det kommende år.


  I forbindelse med afholdelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og GRUS (udviklingssamtaler med faggrupperne) afdækkes behovet for efteruddannelse hos den enkelte medarbejder eller hos en gruppe af medarbejdere. Det er KVUC's overordnede mål i så høj grad som muligt at tilgodese medarbejdernes ønske om kompetenceudvikling.


  Ledelsen kan sende en medarbejder på et (efteruddannelses)kursus, når det vurderes at være nødvendigt, hensigtsmæssigt eller kvalificerende for medarbejderens varetagelse af sin funktion.

 • Introduktion af nye medarbejdere

  Alle nyansatte lærere såvel som teknisk-administrativt personale får i forbindelse med opstart en introduktion til KVUC's værdier og regler, bygningerne, IT-systemer mv.


  Alle nye lærere får herudover et introduktionskursus i voksenpædagogik samt en introduktion til de nødvendige pædagogiske og administrative it-systemer og får en en tutor, som er en erfaren lærer, der kender bekendtgørelserne, vores kursistgrupper, faggruppen mv.

 • Supervision

  Lærere på HF Inklusion (særligt tilrettelagte hold for unge med AST-diagnoser) tilbydes professionel supervision. For de øvrige lærere kan der i særlige tilfælde tilbydes kollegial supervision.

 • Pædagogisk ledelsessupervision

  Ledelsen overværer løbende den enkelte lærers undervisning. Formålet er at give læreren og ledelsen konkrete undervisningssituationer at sparre om og give input til eventuel kompetenceudvikling.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb