Gå til sidens indhold
Om KVUC

Strategi

KVUC udfylder en vigtig rolle i det danske uddannelseslandskab. Mange unge og voksne har brug for at tage et vigtigt skridt videre for at finde fodfæste i uddannelse og beskæftigelse.

Vores strategi er svar på, hvordan vi tilrettelægger vores indsatser for at hjælpe flest muligt af de unge og voksne videre i uddannelse på den bedst mulige måde. Vores strategi består af vores vision, mission, værdier og en række mål og udviklingsområder.

Strategi 2016-2018

Strategiske mål og udviklingsområder

  • Styrkelse af kursisternes læring via virtuel undervisning
  • Synliggørelse af kursisternes faglige progression
  • Udvikling af forløb til nye kursistgrupper
  • Formidling af KVUC’s profil og resultater
  • Udvikling af undervisningsmiljø og fysiske rammer for læring
  • Styrkelse af den professionelle kapital.
Vision og mission

Uddannelse til fremtiden

Vi tilbyder forberedende uddannelse, der bringer folk videre, og uddanner unge og voksne til fremtiden. Vi vil sikre, at unge og voksne kan komme fra et foreløbigt uddannelsesniveau til et kompetence- og adgangsgivende niveau.

  • Vi vil - udvikling og vækst gennem uddannelse
  • Vi vil - læring der motiverer og løfter
  • Vi vil - tilgængelig, individuel og fleksibel undervisning

Værdigrundlag

KVUC's værdigrundlag tager udgangspunkt i vores fire værdier - de fire F’er:


Værdi

Forskellighed

Forskellighed i alder, baggrund og holdninger anerkendes som en vigtig ressource, der kan og bør udnyttes positivt til at skabe ny erkendelse og gensidig forståelse. Dette forudsætter, at rummelighed og tolerance vægtes højt.

Værdi

Fællesskab

I et rummeligt miljø, hvor man giver god plads til individuelle forskelle, er det afgørende samtidig at støtte opbygningen af sociale relationer i et fællesskab, der kan skabe samhørighed og tryghed. Medindflydelse og medansvar ses som kerneværdier i fællesskabet.

Værdi

Faglighed

Fokus på faglighed betyder, at man værdsætter og prioriterer professionel viden og kompetence og en seriøs studie- og arbejdsmæssig indsats. Et højt fagligt niveau fremmer engagement og arbejdsglæde.

Værdi

Fornyelse

Fornyelse forudsætter vilje til forandring, mod til at bryde med det kendte og handlekraft til at iværksætte eksperimenter. Vægt på fornyelse - både faglig, pædagogisk og organisatorisk - skaber energi, fremdrift og udvikling.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering