Om KVUC

Strategi

KVUC udfylder en vigtig rolle i det danske uddannelseslandskab. Mange unge og voksne har brug for at tage et vigtigt skridt videre for at finde fodfæste i uddannelse og beskæftigelse.

Vores strategi er svar på, hvordan vi tilrettelægger vores indsatser for at hjælpe flest muligt unge og voksne videre i uddannelse på den bedst mulige måde. Vores strategi består af vores vision, mission, værdier og en række mål og udviklingsområder.

Strategi 2024-2029

Strategiske mål

Med strategien har vi sat en retning for de næste fem år med fokus på at:

 • Øge vores synlighed og tiltrække bredden, også de fagligt stærke kursister.
 • Insistere på høj faglighed og seriøst miljø.

 • Styrke orientering mod videre uddannelse eller job og det eksterne samarbejde herom. 

 • Handle målrettet på at vi nu både er voksen- og ungdomsuddannelse via:

  1. Pædagogisk tilgang

  2. Klasserumskultur og fordybelse

  3. Fællesskaber og trivsel

 • Styrke vores studiemiljø og profil som levende byskole (fra enkeltfag til "højskoleprofil")

 • Være tydelige omkring dannelsesopgaven i dag – et tværgående fokus på blandt andet mod, tryghed, demokratisk deltagelse og klimabevidsthed.

Vision og mission

Værdi – for den enkelte og samfundet

Som voksenuddannelsesinstitution løser KVUC en vigtig samfundsopgave. Vi imødekommer unge og voksnes behov for læring, uddannelse og personlig udvikling i et livslangt perspektiv.

Med vores mange uddannelsestilbud vil vi gerne skabe værdi – både for den enkelte og for samfundet:

 • Vi vil bidrage til social mobilitet og integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
 • Den enkelte kursist skal på KVUC styrke sine muligheder for at kunne tage ansvar for sit eget liv og for deltagelse i et demokratisk samfund.
 • Gennem uddannelse på KVUC skal kursisterne opnå faglighed, udsyn, dannelse og lyst til læring.
 • Det skal være spændende, udfordrende og udviklende at lære på KVUC, og vi vil være et læringssted, der åbner sig mod verden, både den nære og den fjerne.

Værdigrundlag

KVUC's værdigrundlag tager udgangspunkt i vores fire værdier – de fire F’er:


Værdi

Forskellighed

Forskellighed i alder, baggrund og holdninger anerkendes som en vigtig ressource, der kan og bør udnyttes positivt til at skabe ny erkendelse og gensidig forståelse. Dette forudsætter, at rummelighed og tolerance vægtes højt.

Værdi

Fællesskab

I et rummeligt miljø, hvor man giver god plads til individuelle forskelle, er det afgørende samtidig at støtte opbygningen af sociale relationer i et fællesskab, der kan skabe samhørighed og tryghed. Medindflydelse og medansvar ses som kerneværdier i fællesskabet.

Værdi

Faglighed

Fokus på faglighed betyder, at man værdsætter og prioriterer professionel viden og kompetence og en seriøs studie- og arbejdsmæssig indsats. Et højt fagligt niveau fremmer engagement og arbejdsglæde.

Værdi

Fornyelse

Fornyelse forudsætter vilje til forandring, mod til at bryde med det kendte og handlekraft til at iværksætte eksperimenter. Vægt på fornyelse – både faglig, pædagogisk og organisatorisk – skaber energi, fremdrift og udvikling.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb