Om KVUC

Fastholdelsesstrategi

KVUC's fastholdelsesstrategi har til formål at støtte hvert enkelt kursist i alle dele af uddannelsesforløbet – fra kursisten går ind ad døren på KVUC, til vedkommende står med sit bevis i hånden.

I strategien kan du bl.a. læse om de støttemuligheder, som KVUC tilbyder vores kursister, samt få indblik i de forskellige roller, som vores lærere, vejledninger og andre administrative enheder spiller i fastholdelsesarbejdet.

 • Kursisten i centrum

  Målet for KVUC's fastholdelsesstrategi er at støtte kursisten i alle dele af uddannelsesforløbet – fra kursisten går ind ad døren på KVUC til vedkommende står med sit bevis i hånden. Det er vigtigt for KVUC at hjælpe kursisten med at fastholde motivationen samt styrke relationer og trivsel og dermed hjælpe med at fastholde kursisten i uddannelsesforløbet.

  Vi tilbyder bl.a. planlægning af personlige studieplaner og skemaer, uddannelses- og studievejledning, professionel undervisning af engagerede lærere, lektieværksteder, moderne IT-systemer, beskedservice ved aflysninger af undervisning samt gode fysiske rammer med bl.a. læsearbejdspladser, bibliotek og kantine. 

  KVUC ønsker at understøtte den enkelte kursist, så denne får mulighed for at udfolde hele sit potentiale for at komme videre i livet via uddannelse. VUC-verdenen kan være uoverskuelig, hvis man ikke har et indgående kendskab til dets mange facetter, så derfor foregår der hele tiden et intensivt og vigtigt arbejde på KVUC, hvor der fra start til slut i kursistens uddannelsesforløb skabes en synlig vej mod målet.  

 • Støttemuligheder til KVUC's kursister

  KVUC tilbyder vores kursister en lang række støttemuligheder, herunder:

  • Eksamensrådgivning og kurser til håndtering af eksamensangst 
  • Faglabs 
  • IT-starthjælp
  • Fagfaglig støtte
  • Hjælp til EP og SSO 
  • Lektieværksted 
  • Læse- og Skrivecenter 
  • Læse- og matematikvejledning  
  • Mentorordning 
  • Psykologisk rådgivning 
  • SPS-støtte 
  • Tutorordning – på den 2-årige HF spiller 2. årskursister en vigtig rolle i de nye kursisters møde med KVUC, idet tutorerne indgår som en naturlig del af introforløbet   
 • Vejledningerne

  KVUC har fem vejledninger, der vejleder kursister på vores forskellige tilrettelæggelser:

  Vejledningerne er: 

  • generalister ift. informationer om kursistens muligheder på KVUC – både ift. uddannelsesforløb og støttefunktioner
  • specialister i at sikre høj kvalitet i optagelsesbehandling og vejledning til vores forskellige tilrettelæggelser
  • gode til at sikre samarbejde med lærerne

   Vejledning om videregående uddannelser foregår v. Studievalg Danmark.  

 • Yderligere administrative enheder

  I tilgift til vejledningerne spiller flere administrative enheder på KVUC også en aktiv rolle i fastholdelsesarbejdet:

  • Receptionen ligger som noget af det første, man ser, når man træder ind på KVUC, og receptionisterne har et indgående kendskab til hele organisationen og kan guide kursisten videre til rette sted.   
  • Eksamensafdelingen står med ansvaret for at udarbejde hele eksamensplanen og udstede beviser. Dette arbejde fortages hvert halve år med mange tusinder af eksamener hver gang. De kan hjælpe med alle spørgsmål vedr. mundtlig og skriftlig eksamen, SSO (Større skriftlig Opgave), EP (Eksamensprojekt) og beviser.   
  • IT-supporten servicerer kursister og lærere med IT-hjælp lige der, hvor der er brug for det. Det gælder både til login på en af de mange læringsplatforme, som benyttes i undervisningen, eller til hjælp med software og hardware, som ikke virker efter hensigten.  
  • SU-kontoret støtter kursister i alt, hvad der har at gøre med søgning og udbetaling af SU. 
  • Økonomiafdelingen tager imod betaling fra enkeltfagskursisterne og udbetaler også gebyrer i de tilfælde, hvor det er en del af aftalen.  
  • Driftsteamet for gennemførelse og trivsel er sammensat af medarbejdere på tværs af organisationen og har fælles fokus på kursistens uddannelsesforløb, gennemførelse og trivsel. Driftsteamet er med til at sikre, at kursisten får den rette støtte gennem hele uddannelsesforløbet og har gode rammer i hverdagen både fysisk og digitalt. 

   

 • Læreren

  Helt central for kursistens gennemførelse står undervisningen og dermed også relationen mellem lærer og kursist. Ud over fagfagligheden skal læreren mestre relationskompetence såvel som klasse- og læringsledelse, hvorigennem læreren via pædagogiske og didaktiske valg øger kursistens muligheder for at få succesoplevelser i undervisningen.

  Læreren har den daglige, direkte kontakt med kursisten, hvilket gør relationsarbejdet til en afgørende faktor for at vedligeholde motivation og skabe faglig progression. Læreren har en rummelig og anerkendende tilgang til kursisterne og medvirker til at tage problemer i opløbet. Læreren kender også til skolens øvrige støtteordninger og kan videreformidle relevant information til kursister, som har brug for udvidet støtte. 

 • Studieregler

  KVUC gør en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for, at kursisten kan opleve et fagligt stærkt og udviklende læringsmiljø i en positiv og behagelig atmosfære. For at kursisten kan få del i og selv være med til at skabe et godt læringsmiljø, er det nødvendigt, at kursisten bakker op og tager medansvar for fællesskabet herunder bl.a. de overordnede studieregler, som er følgende: 

  • møde velforberedt og til tiden – også efter pauser. Dette gælder uanset, om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, fx på ekskursioner, studieture mv. 
  • deltage aktivt i undervisningen 
  • aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd 
  • deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver mv. 
  • altid følge underviserens anvisninger, herunder anvisninger om brug af pc og mobil 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb