Gå til sidens indhold
For kursister

Studie- og ordensregler

KVUC gør en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for, at alle kan opleve et fagligt stærkt og udviklende læringsmiljø i en positiv og behagelig atmosfære.

Vi tilbyder bl.a. planlægning af personlige studieplaner og skemaer, uddannelses- og studievej-ledning, professionel undervisning af engagerede lærere, lektieværksteder, moderne it-systemer, beskedservice ved aflysninger, gode fysiske rammer med bl.a. computerarbejdspladser, bibliotek og kantiner.

For at du som kursist kan få del i og selv være med til at skabe et godt læringsmiljø, er det nødvendigt, at du bakker op og tager medansvar for fællesskabet.

KVUC forventer derfor, at du kender og overholder en række fælles regler. Regelsættet omfatter:

 • almindelige regler for orden og samvær
 • studieregler - om pligt til aktiv deltagelse i undervisningen.

Almindelige regler for orden og samvær

På KVUC skal du overholde de almindelige regler for orden og samvær - skrevne og uskrevne - der i øvrigt er gældende i samfundet.

For at medvirke til et velfungerende og behageligt studiemiljø skal du:

 • møde velforberedt og til tiden – også efter pauser
 • deltage aktivt i undervisningen og aflevere alle skriftlige opgaver
 • følge din undervisers anvisninger, herunder om din brug af pc og mobil samt spisning
 • behandle KVUC's materialer, inventar og bygninger hensynsfuldt
 • aflevere lånte bøger til tiden – husk at lån sker under erstatningsansvar
 • følge alle anvisninger omkring parkering af cykler
 • oplyse kursistnummer eller fulde navn ved forespørgsel fra personalet.

Du må ikke:

 • ryge andre steder end i rygegården (gælder også e-cigaretter)
 • indtage/medbringe eller være påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden
 • have tildækket øjne, næse og mund (se nedenfor om fri og uhindret kommunikation)
 • mobbe eller udvise voldelig adfærd over for kursister eller ansatte på KVUC
 • lave lyd- eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke.

For at kommunikationen mellem KVUC's mange forskellige kursister og ansatte kan fungere bedst muligt, skal du være indstillet på at indgå i en dialog, hvor du:

 • optræder åbent, imødekommende og med respekt for andre
 • lytter til andre
 • anvender en god tone i forhold til kursister og ansatte i skrift og tale – både på og uden for KVUC og i det virtuelle rum (fx på sociale medier).

Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund, mens du er i KVUC’s bygninger.

Kommunikationen foregår ofte på skrift via mails fra din lærer eller vejledningen. Vi forventer, at du:

 • skriver i en ordentlig tone og med respekt for modtageren
 • gør dit budskab eller spørgsmål klart
 • skriver dit kursistnummer.

KVUC benytter E-boks, og det er et krav, at du holder øje med din post.

Konsekvenser ved overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær

De almindelige regler for orden og samvær er forpligtende. Det betyder, at KVUC's ledelse kan gribe ind, hvis de overtrædes.

Afhængig af overtrædelsens karakter sker det i form af:

 • en samtale
 • et forbud mod at medbringe bestemte private genstande, fx en mobiltelefon
 • en tilbageholdelse af bestemte private genstande, fx en mobiltelefon
 • en skriftlig advarsel om konsekvenser ved gentagelse
 • en midlertidig hjemsendelse i en nærmere bestemt periode efter overtrædelsens art
 • en udmeldelse (normalt først efter skriftlig advarsel, men i særligt alvorlige tilfælde uden varsel).

KVUC kan gøre afgørelsen om en sanktion betinget af, at du ikke igen overtræder KVUC’s studie- og ordensregler.

Konsekvenser ved snyd til eksamen

Mobiltelefoner er forbudt til alle eksaminer. De skal enten ikke med til eksamen eller være pakket helt væk. Hvis din mobil er fremme, er der mistanke om snyd, hvilket kan medføre bortvisning fra eksamen.

Det er fuldstændigt forbudt at kommunikere med andre under eksamen: Sms, Facebook, Messenger osv. Hvis du kommunikerer med andre, kan det medføre bortvisning, også hvis du bare skriver en sms om, at du er forsinket. Vi anbefaler derfor, at du slår notifikationer fra på sms, Facebook, andre sociale medier og mails på din computer, inden du kommer til eksamen, så du ikke uretmæssigt bliver anklaget for snyd.

Hvis du bliver taget i at snyde, er konsekvensen:

 • at din karakter bortfalder, hvilket betyder, at du har gennemført undervisningen i faget, men ikke kan få karakter. Hvis du skal bruge faget til dit bevis, skal faget tages om
 • at du ved gentagelsestilfælde vil få karantæne fra KVUC i et halvt år.
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering