For kursister

Supplerende regler på HF Enkeltfag

Du har som kursist på KVUC pligt til at følge bestemte studieregler om aktiv deltagelse i undervisningen.

Ved at være aktiv og engageret er du med til at skabe et levende og velfungerende læringsmiljø, og du fastholder samtidig egen interesse og motivation.

Mødepligt og krav til aktiv deltagelse i holdundervisningen

At være studieaktiv betyder, at du skal:

  • møde til undervisningen og til tiden
  • deltage aktivt i undervisningen, både ved almindelig skemalagt undervisning samt ved andre undervisningsaktiviteter, fx selvstændigt arbejde
  • rettidigt aflevere skriftlige opgaver, som opfylder kravene til form og indhold
  • deltage i ekskursioner
  • medbringe din egen computer til undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen, og derfor registrerer KVUC løbende dit fravær. Alt fravær tæller med, uanset årsagen. Du er forpligtet til at følge med i dit registrerede fravær i Studieaktivitet og skema på forsiden af Mit KVUC.

Hvis du ikke er studieaktiv:

  • vil du modtage et udmeldelsesbrev, hvori du bliver bedt om at forbedre dit fremmøde betydeligt – ellers risikerer du at blive udmeldt
  • vil studievejlederen hjælpe dig med at undersøge, hvilke støttemuligheder KVUC eventuelt kan tilbyde
  • kan du indgå en aftale med studievejlederen og underviseren om, hvordan du indhenter det forsømte

Vi vurderer altid den enkelte kursists individuelle situation og studieaktivitet som helhed.

Aktiv deltagelse i undervisningen er en betingelse for, at du kan få SU, SVU eller støtte fra jobcenter eller kommune. Det er også en betingelse for et ungdomskort. KVUC har pligt til at indberette, om du deltager aktivt i undervisningen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb