For kursister

Supplerende regler på HF Online

Du har som kursist på KVUC pligt til at følge bestemte studieregler om aktiv deltagelse i undervisningen.

Ved at være aktiv og engageret er du med til at skabe et levende og velfungerende læringsmiljø, og du fastholder samtidig egen interesse og motivation.

Krav til aktiv deltagelse

Som HF Online-kursist skal du:

  • aflevere de stillede opgaver til afleveringsfristen – opgaverne skal opfylde kravene til form og indhold
  • aflevere de stillede opgaver i de forskellige formater, fx mundtlige og skriftlige opgaver, quizzer eller andre former for opgaver, som underviseren beder om i opgavebeskrivelsen.

Mangelfuld studieaktivitet

Hvis du ikke overholder afleveringsfristerne gælder følgende:

  • du vil modtage en varselsbrev med 14 dages frist til at indhente dine opgaver. Den nye frist gælder både for de opgaver, du er bagud med og for de opgaver, der har afleveringsfrist inden for den dato, varselsfristen går til.
  • inden for de 14 dage skal du nedbringe dit fravær. Har du problemer med det, skal du kontakte HF Vejledningen for at få hjælp til at strukturere dine afleveringer eller få hjælp til at undersøge, hvilke muligheder du ellers har.
  • hvis du ikke får nedbragt dit fravær tilfredsstillende, vil du blive udmeldt af det fag, du er blevet varslet i.
  • hvis du bliver udmeldt og har lavet det, der svarer til halvdelen af dine moduler i faget (og deltaget i de obligatoriske mødedage, hvis det er et fag med laboratorieøvelser, du går på) har du mulighed for at gå til 'eksamen som udmeldt'.

Vi vurderer altid den enkelte kursists individuelle situation og studieaktivitet som helhed.

Aktiv deltagelse i undervisningen er en betingelse for, at du kan få SU, SVU eller støtte fra jobcenter eller kommune. Det er også en betingelse for et ungdomskort. KVUC har pligt til at indberette, om du deltager aktivt i undervisningen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb