For kursister

Supplerende regler på GS

Du har som kursist på KVUC pligt til at følge bestemte studieregler om aktiv deltagelse i undervisningen.

Ved at være aktiv og engageret er du med til at skabe et levende og velfungerende læringsmiljø, og du fastholder samtidig egen interesse og motivation.

Mødepligt og krav til aktiv deltagelse i holdundervisning

  • møde til al undervisning og til tiden
  • deltage aktivt i undervisningen, både ved almindelig skemalagt undervisning samt ved andre undervisningsaktiviteter, fx selvstændigt arbejde
  • rettidigt aflevere skriftlige opgaver, som opfylder kravene til form og indhold
  • deltage i ekskursioner
  • medbringe din egen computer til undervisningen
  • aflægge prøver

Der er mødepligt til undervisningen, og derfor registrerer KVUC løbende dit fravær. Alt fravær tæller med, uanset årsagen. Du er forpligtet til at følge med i dit registrerede fravær i Studieaktivitet og skema på forsiden af Mit KVUC.

Hvis du ikke overholder mødepligten eller aftaler om aflevering af skriftlige opgaver, vil du:

  • modtage et advarselsbrev ("rødt varsel") om at dit fravær er for højt og at du derfor risikerer at blive udmeldt. Ønsker du at fortsætte på holdet, skal du inden 14 dage henvende dig personligt eller pr. telefon i GS Vejledningen, for at drøfte dine eventuelle muligheder og betingelser for at blive på holdet. Det er vigtigt, at du møder til al din undervisning, indtil sagen er afgjort.

Vejledningen er til for dig, og vi vil naturligvis hjælpe dig, så godt vi kan, med at komme videre med dit studie. Vi vurderer altid den enkelte kursists individuelle situation og studieaktivitet som helhed.

Aktiv deltagelse i undervisningen er en betingelse for, at du kan få SU, SVU eller støtte fra jobcenter eller kommune. Det er også en betingelse for et ungdomskort. KVUC har pligt til at indberette, om du deltager aktivt i undervisningen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb