Om KVUC

Fremtiden begynder her

KVUC er Københavns største og mest fleksible voksenuddannelsescenter. Vores kursister har mulighed for at uddanne sig på mange niveauer.

Vi tilbyder vores kursister at læse HF, supplere deres studentereksamen eller få undervisning på 9. og 10. klasses niveau i forløb designet til lige netop deres behov. Alle uddannelser kan tages på hold, online eller som en kombination af disse. På KVUC tilbyder vi også undervisning til ordblinde, herunder en 3-årig HF-uddannelse for ordblinde. Er du i tvivl om, hvorvidt du er ordblind, kan du få foretaget en test på KVUC. Hvis du skal i gang med en videregående uddannelse i hovedstaden kan du også søge om at få specialpædagogisk støtte på KVUC.

Vores uddannelser og tilbud

Uddannelser på mange niveauer

KVUC er en selvejende institution under staten. Vi tilbyder kompetencegivende og almendannende undervisning til unge og voksne inden for flere forskellige uddannelsesområder på forskellige niveauer. 

  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Gymnasial supplering (GS)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Undervisning for ordblinde 
  • Videre- og efteruddannelse (VEU)

Førende udbyder af online uddannelser

Vi skaber et varieret og fleksibelt uddannelsesudbud, hvor der er rum til kursister, der ønsker at gå individuelle veje. Det gør vi blandt andet via vores online undervisning, hvor kursisterne har mulighed for at tage hele eller dele af deres undervisning hjemmefra som online undervisning.

FN Verdensmålscertificering

2030 SKOLE

KVUC er certificeret 2030 SKOLE. Det betyder, at vi arbejder aktivt med at inddrage FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i alle aspekter af skolen, herunder undervisning, værdier og drift, og dermed bidrager til at klæde vores kursister bedst muligt på til en bæredygtig fremtid.

Læs mere om 2030 SKOLER

Undervisningen

Vi stiller krav og inddrager kursisterne

Hos os bliver der stillet krav til kursisterne, og vi forventer, at kursisterne også stiller krav til os. Undervisningen på KVUC ruster kursisterne til fortsat uddannelse. Vi har en undervisningsform, der er tydelig i krav og kriterier.

Vi inddrager i videst muligt omfang autentiske arbejds- og samfundsforhold og kursisternes egne livserfaringer. Vi tager udgangspunkt i kursisternes ressourcer og styrker dem. Arbejdsformerne er varierede, og kursisterne er selv aktive i vejen til forståelse, indsigt og faglig udvikling og læring. At være kursist på KVUC åbner for mange muligheder.

Vejledning

Kursisten i centrum

På KVUC har vi altid fokus på den enkelte kursist. Vores vejledere hjælper kursisterne med at designe individuelle studieforløb, der er tilpasset dem og deres liv.

Læs mere om vejledning

Fremtiden

Mange får en ny chance

Nogle gange er voksenuddannelse blevet betegnet som “second chance”. Det er langt mere rigtigt at sige, at KVUC er en ny chance for dem, som har genfundet deres lyst og motivation til at lære og komme videre mod en ny fremtid.

På KVUC hjælper vi den enkelte kursist videre gennem de nyeste pædagogiske metoder, vejledning og individuel hjælp, og med et af landets højeste karaktergennemsnit på HF, viser vi, at vi er med til at løfte kursisterne og give dem chancen for at få den uddannelse, de drømmer om.

250 meter fra Nørreport

Storbyen som studiemiljø. Midt i København er KVUC en del af storbyens puls, hvor mere end 300 medarbejdere og mange tusinde kursister i alle aldre og med forskellige sociale, kulturelle og etniske baggrunde hvert år skaber et mangfoldigt rum for læring og udvikling. KVUC tilbyder et åbent og seriøst studiemiljø, hvor udgangspunktet altid er inkluderende og fagligt funderet.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb