Om KVUC

KVUC's system for kvalitetsudvikling

På KVUC består vores faste kvalitetssikringssystem af kursist- og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, den lovpligtige arbejdspladsvurdering og en række pædagogiske og organisatoriske udviklingsområder, som er fastsat i vores strategi. 

Uddannelsesledelsen afholder årligt et kvalitetssikringsmøde, hvor en resultatvurdering af året indgår som fast tema. Ligeledes afholdes årligt et møde i KVUC's samarbejdsudvalg, hvor nøgletal for alle afdelinger samt resultatvurderingen drøftes. På denne måde sikres det, at medarbejderne inddrages i kvalitetsarbejdet og resultatvurderingen.

KVUC gennemfører årligt både kursisttilfredshedsundersøgelsen på den 2-årige HF samt halvårlige evalueringer på HF Online. Resultaterne fra begge disse undersøgelser deles og diskuteres med både underviserne og kursistrådet i anonymiseret form.

Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø afdækkes systematisk via medarbejdertrivselsundersøgelser, den lovpligtige arbejdspladsvurdering samt MUS- og porteføljesamtaler.

Den pædagogiske udvikling er en kontinuerlig proces, som foregår på forskellige niveauer. Til systematisk understøttelse af den pædagogiske udvikling er der nedsat en tværgående styregruppe som udvælger, understøtter og evaluerer de pædagogiske udviklingsprojekter, som iværksættes. Udviklingsprojekterne udvælges på baggrund af de strategiske indsatsområder, der indgår i KVUC’s strategi. Alle udviklingsprojekter har eget kommissorium, en tovholder samt en deltagende ambassadør fra styregruppen til at støtte arbejdet med udviklingsprojektet.

Kvalitetssikringsrammen bliver løbende justeret i forbindelse med udviklingen af den overordnede strategi for KVUC.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb