Kontakt

Kontakt ledelsen 

Her finder du kontaktoplysninger på de KVUC's chefer og ledere. 

Rektor har det overordnede ansvar for KVUC såvel fagligt og pædagogisk som organisatorisk. Ressourcechefen har det overordnede ansvar for de administrative enheder på KVUC, mens chefen for det gymnasiale område har ansvaret for vores gymnasiale uddannelsesretninger sammen med de enkelte uddannelseschefer.

Direktionen


Billede af Anita Lindquist Henriksen

Anita Lindquist Henriksen

Rektor

Janne Schmidt Damgaards

Janne Schmidt Damgaards

Chef for det gymnasiale område

Billede af Anne Nordentoft

Anne Nordentoft

Ressourcechef

Ledelsen på HF


Billede af Vivi Carstensen

Vivi Carstensen

Uddannelseschef

Billede af Martin Hartvig Petersen

Martin Hartvig Petersen

Uddannelseschef

Billede af Helle Kjørnæs Jensen

Helle Kjørnæs Jensen

Uddannelsesleder

Billede af Helle Pilemann

Helle Pilemann

Uddannelsesleder

Billede af Christina Hornbech Krüger

Christina Hornbech Krüger

Daglig leder 2 årig HF

Ledelsen på AVU


Billede af Anne-Mette Rasmussen

Anne-Mette Rasmussen

Uddannelseschef

Billede af Michael Hegnet Andersen

Michael Hegnet Andersen

Uddannelsesleder

Ledelsen på OBU


Charlotte Eriksen Winding

Leder af læse- og skrivecenteret

Den administrative ledelse


Billede af Ali Qais

Ali Qais

Økonomichef

Billede af Sine Münchow

Sine Münchow

Studiechef

Billede af Thea Schmidt Noer

Thea Schmidt Noer

Leder af vejledning

Billede af Anne Nielsen

Anne Nielsen

Eksamensleder

MIK (gl)

Mik Helmich

IT & Bygningschef

Billede af Nicklas Kjær

Nicklas Kjær

Teknisk Serviceleder

Michael B. Petersen

Leder Center for Digital Undervisning

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb