Kontakt

Kontakt ledelsen 

Her finder du kontaktoplysninger på de KVUC's chefer og ledere. 

Rektor har det overordnede ansvar for KVUC såvel fagligt og pædagogisk som organisatorisk. Ressourcechefen har det overordnede ansvar for de administrative enheder på KVUC, mens chefen for det gymnasiale område har ansvaret for vores gymnasiale uddannelsesretninger sammen med de enkelte uddannelseschefer.

Direktionen


Ledelsen på HF


Ledelsen på AVU


Ledelsen i Læse- og Skrivecentret (Ordblindevejledningen)


Den administrative ledelse


Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb