Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Om KVUC

Medarbejdertilfredshed


På KVUC vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø, som understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

Undersøgelserne af medarbejdernes trivsel og udvikling omfatter medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og arbejdsmiljøvurderinger (APV) samt medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler (MUS og GRUS). På baggrund af undersøgelserne udvikler vi handleplaner for at kunne operationalisere det videre arbejde med kvalitetssikringen af arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden.

 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsmiljøvurdering

  Hvert andet år gennemfører KVUC en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), og mindst hvert tredje år gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV). Den seneste MTU blev gennemført i efteråret 2017/vinteren 2018. Samarbejdsudvalget på KVUC besluttede her at anvende samme undersøgelseskoncept som i 2015: Afdækning af professionel kapital. Den seneste APV blev gennemført i vinteren 2018.

  Om professional kapital

  Professionel kapital er et begreb, der er udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som begge har arbejdet med skoleudvikling og -forskning i Canada i en årrække. Flere danske private og offentlige virksomheder har i de senere år arbejdet med social og professionel kapital. 

   I afdækningen af professionel kapital er der fokus på tre faktorer:  

  • Social kapital: Den mest fundamentale faktor i professionel kapital. Arbejdspladsens sammenhængskraft som følge af stærke relationer – både mellem kolleger og mellem ansatte og ledelse. Det handler om videndeling, samarbejde og tillid. Det handler om stærke relationer mellem kolleger - og mellem ansatte og ledelse. På virksomheder med høj social kapital er der fælles sprog, fælles mål om kerneopgaven og gensidig respekt. 
  • Human kapital: Den enkelte medarbejders faglige viden og kunnen, fx didaktisk viden og kunnen, indsigt i relevant forskning osv. 
  • Beslutningskapital: Medarbejdernes evne til at træffe professionelle og fagligt begrundede beslutninger i forskellige situationer. Beslutningskapital opbygges gennem erfaring og øvelse og via feedback fra andre. At opbygge beslutningskapital kræver derfor et åbent miljø, hvor man deler erfaringer med andre. 

  Undersøgelseskonceptet er udviklet for Gymnasielærerforeningen (GL) af arbejdsmarkedsforskeren Tage Søndergaard. Konceptet er afprøvet på en række testskoler (heraf flere VUC'er). GL tilbød gratis gennemførelse af undersøgelsen for alle skoler i efteråret 2015.

 • Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler

  Inden for en toårig periode afholdes individuelle medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og/eller gruppeudviklingssamtaler (GRUS).

  Det er planlagte, systematiserede samtaler, og medarbejderen får et skema før medarbejderudviklingssamtalen, som man kan tage udgangspunkt i ved forberedelse af samtalerne. Ved GRUS udsendes på forhånd en dagsorden for mødet. En gang om året formulerer man en kompetenceudviklingsplan.

  Samtalerne drejer sig om job- og arbejdsindhold, kompetenceudvikling, trivsel og samarbejde, men kan i øvrigt berøre alle forhold, som medarbejderen ønsker at diskutere med ledelsen.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb