For samarbejdspartnere

Netværksmøder

To gange om året afholder vi netværksmødet 'Morgen i Salonen' for samarbejdspartnere i hovedstadsområdet.

Hvert møde har et særligt tema, som tager afsæt i aktuelle udfordringer på uddannelses- og vejledningsområdet. Formålet er at skabe et forum blandt vores samarbejdspartnere i hovedstadsområdet, hvor vi sammen kan blive opdateret på ny viden og mødes om udfordringerne.

Møderne afholdes typisk fra kl. 8.00-10.00, hvor KVUC byder på morgenmad. Forud for arrangementet udsender KVUC et nyhedsbrev med invitationen til samarbejdspartnere i vejledninger, jobcentre, sprogcentre mv.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb