For samarbejdspartnere

Netværksmøder

To gange om året afholder vi netværksmødet 'Morgen i Salonen' for samarbejdspartnere i hovedstadsområdet.

Hvert møde har et særligt tema, som tager afsæt i aktuelle udfordringer på uddannelses- og vejledningsområdet. Formålet er at skabe et forum blandt vores samarbejdspartnere i hovedstadsområdet, hvor vi sammen kan blive opdateret på ny viden og mødes om udfordringerne.

Møderne afholdes typisk om morgene eller formiddagen, hvor KVUC byder på morgenmad. Forud for arrangementet udsender KVUC et nyhedsbrev med invitationen til samarbejdspartnere i vejledninger, jobcentre, sprogcentre mv.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb