For samarbejdspartnere

Tilbage til oversigt

Uddannelse for voksne på Københavns VUC

Denne udgave af Morgen i Salonen har til formål at informere om muligheder og udfordringer i forhold til at løfte uddannelsesniveauet og de faglige kompetencer blandt voksne. Derudover vil vi diskutere og koordinere, hvordan vi i fællesskab kan løfte opgaven.  

Arrangementet er denne gang særligt rettet mod almennyttige boligforeninger og boligsociale projekter.

Det er gratis at deltage, og arrangementet afholdes fra kl. 9.00-11.00 i Salonen på KVUC.

Program

  • Velkomst. Ved uddannelseschef på KVUC Anne-Mette Rasmussen
  • Fakta om voksne indvandrere og uddannelse. Vores fælles udfordring. Ved vejleder og koordinator Søren Lindskrog
  • Vejen gennem uddannelsessystemet som voksen – muligheder og begrænsninger. Ved Uddannelsesleder Lotte Hüttel

Pause

  • Hvordan opleves det at gå tilbage til skolebænken som voksen? Mød to voksne kursister.
  • Økonomi under uddannelse. Ved vejleder Ghita Christensen
  • 9. klasse for alle? Workshop med idéudveksling.

Opsamling

  • Farvel og på gensyn.

Har du spørgsmål til arrangementet, eller ønsker du at deltage, kan du kontakte vejleder og koordinator Søren Lindskrog på e-mail sli@kvuc.dk eller tlf. 31411791.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb