For samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere

På KVUC indgår vi løbende samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere. 

Vi samarbejder med andre institutioner og organisationer rundt omkring i Danmark om fx uddannelsestilbud og arrangementer.

Vi samarbejder også internationalt med andre institutioner og skoler rundt omkring i verden. Samarbejdet og de fælles udviklingsprojekter omfatter fx:

 • Danskkurser for udenlandske universitetsstuderende
 • Udvekslinger af lærere
 • Produktion af materiale til innovative læringsformer
 • Fælles efteruddannelse understøttet af elektroniske konferencer og videokonferencer
 • Fælles konferencer
Samarbejdspartnere
 • Danske samarbejdspartnere

  3F København

  3F er en fagforening med mere end 14.500 medlemmer i København alene. 3f København er Danmarks største afdeling og har omkring 500 tillidsvalgte rundt omkring på de Københavnske arbejdspladser.

  Læs mere om 3F København

  Bydelsmødre

  Bydelsmødreindsatsen har til formål at bringe håb og forandring i kvinders liv. De hjælper primært kvinder fra etnisk minoritetsbaggrund, med at bygge broer imellem kvinder og samfundet omkring dem, f.eks. ved at videre formidle informationer og lytte. Det hjælper samfundet som det etablerede kommunale system nogen gange kan have svært ved og skaber glæde og tillid i lokalmiljøerne.

  Læs mere om Bydelsmødre

  Danmarks Almene Boliger

  Danmarks Almene Boliger hjælper medlemmer og beboere med at søge indflydelse på den almene boligsektor. Deres politiske arbejde foregår lokalt i deres 11 kredse på tværs af alle landets kommuner.

  Læs mere om Danmarks Almene Boliger

  Danske HF og VUC

  Danske HF og VUC er en interesseorganisation for landets voksenuddannelsescentre, der udbyder almen voksenuddannelse (AVU), HF Enkeltfag, 2-årigt HF, FVU, GSK, STX, ordblindeundervisning mv.

  Læs mere om Danske HF og VUC

  FSB

  FSB er Københavns største almene boligorganisation og administrerer også 562 kollegieboliger, ejerforeninger samt gård- og IT-lav i København.

  Læs mere om FSB

  Jobcenter København

  Jobcenter København hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det er også her borgere kan søge kontanthjælp.

  Jobcenter København

  KVINFO

  KVINFO samler og producerer viden, udvikler værktøjer og arbejde på løsninger på udfordringer omkring køn og ligestilling, både i Danmark og i udlandet.

  Læs mere om KVINFO

  Københavns Professionshøjskole

  Københavns Professionshøjskole udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser. Københavns Professionshøjskole uddanner lige fra pædagoger til fysioterapeuter og har sit udgangspunkt i Region Hovedstaden.

  Læse mere om Københavns Professionshøjskole

  Raido

  Raido er en almennyttig non-profit organisation, der arbejder for, at alle unge kan skabe sig selv en god fremtid med uddannelse og fællesskab. KVUC er med i Raidos ledernetværk og SPS-netværk.

  Læs mere om Raido

  Socialforvaltningen

  Socialforvaltningen har som mission at alle har mulighed for et værdigt liv i København. Socialforvaltningen har indsatser for at hjælpe børn, unge og familier med diverse problemer, lige fra fysiske, sociale, såvel som psykiske.

  Læs mere om Socialforvaltningen

  SOSU H

  SOSU H er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet. SOSU H udbyder erhvervsuddannelser under Omsorg, Sundhed og Pædagogik.

  Læs mere om SOSU H

  Team Copenhagen

  Team Copenhagen er en professionel organisation, der understøtter udviklingen af eliteidrætten i København. KVUC samarbejder med Team Copenhagens Eliteidrætsakademi om uddannelsestilbud til idrætstalenter.

  Læs mere om Team Copenhagen

  Team Danmark

  Team Danmark arbejder for at give danske atleter bedst mulige rammer og vilkår for at levere sportslige resultater på højt niveau. KVUC har indgået partnerskab med Team Danmark om uddannelsestilbud til elitesportskursister.

  Læs mere om Team Danmark
 • Internationale samarbejdspartnere

  South Gloucestershire and Stroud College

  Indgået aftale: April 2011

  Ikhwesi In-Service Training Institute

  Indgået aftale: Februar 2009

  Australian Science and Mathematics School

  Indgået aftale: Marts 2009

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb