For samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere

På KVUC indgår vi løbende samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere. 

Vi samarbejder med andre institutioner og organisationer rundt omkring i Danmark om fx uddannelsestilbud og arrangementer. Vi samarbejder også internationalt med andre institutioner og skoler rundt omkring i verden.

 

Samarbejdspartnere
 • Danske samarbejdspartnere

  3F København

  3F er en fagforening med mere end 14.500 medlemmer i København alene. 3f København er Danmarks største afdeling og har omkring 500 tillidsvalgte rundt omkring på de Københavnske arbejdspladser.

  Læs mere om 3F København

  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

  Forvaltningen har ansvaret for at hjælpe ledige i job og uddannelse samt skabe vækst og gode rammer for integration i København.

  Læs mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

  Bydelsmødre

  Bydelsmødreindsatsen har til formål at bringe håb og forandring i kvinders liv. De hjælper primært kvinder fra etnisk minoritetsbaggrund, med at bygge broer imellem kvinder og samfundet omkring dem, f.eks. ved at videre formidle informationer og lytte. Det hjælper samfundet som det etablerede kommunale system nogen gange kan have svært ved og skaber glæde og tillid i lokalmiljøerne.

  Læs mere om Bydelsmødre

  Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

  Børne- og Ungdomsforvaltningen driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud.

  Læs mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen

  Danmarks Almene Boliger

  Danmarks Almene Boliger hjælper medlemmer og beboere med at søge indflydelse på den almene boligsektor. Deres politiske arbejde foregår lokalt i deres 11 kredse på tværs af alle landets kommuner.

  Læs mere om Danmarks Almene Boliger

  Danske Gymnasier

  Danske Gymnasier er en skoleforening for de almengymnasiale uddannelser, STX og toårig HF. Foreningen rådgiver medlemsskolerne inden for bl.a. personalejura og økonomi og varetager sektorens interesser over for lovgivere, myndigheder og øvrige interessenter.

  Læs mere om Danske Gymnasier

  Danske HF og VUC

  Danske HF og VUC er en interesseorganisation for landets voksenuddannelsescentre, der udbyder almen voksenuddannelse (AVU), HF Enkeltfag, 2-årigt HF, FVU, GSK, STX, ordblindeundervisning mv.

  Læs mere om Danske HF og VUC

  Danske Handicaporganisationer

  Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation for 35 handicaporganisationer. DH arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre.

  Læs mere om Danske Handicaporganisationer

  DEA

  DEA er en non-profit og politisk uafhængig tænketank, der producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6-årige, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt forskning og innovation.

  Læs mere om DEA

  Dreamtown

  Dreamtown er en dansk NGO, der arbejder for at sikre unges trivsel i byer rundt omkring i verden. Organisationen fokuserer på slum- og lavindkomstområder og har bl.a. som mission at skabe trygge, grønne og kreative fællesskaber, der inspirerer unge til at tage del i byens liv og udtrykke dem selv kunstnerisk.

  Læs mere om DreamTown

  FSB

  FSB er Københavns største almene boligorganisation og administrerer også 562 kollegieboliger, ejerforeninger samt gård- og IT-lav i København.

  Læs mere om FSB

  GROW

  GROW er en ungdomsforening stiftet i 2021 med visionen om at skabe bedre trivsel for unge i Danmark.

  Læs mere om GROW

  Jobcenter København

  Jobcenter København hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det er også her borgere kan søge kontanthjælp.

  Jobcenter København

  KEA

  KEA (Københavns Erhvervsakademi) har som formål at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. KEA fungerer ydermere som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

  Læs mere om KEA

  Kræftens Bekæmpelse

  Kræftens Bekæmpelse er den største sygdomsbekæmpende forening i Danmark med en mission om at formindske antallet af danskere, der får kræft samt at sikre, at flere overlever kræft. Foreningen har også som mission, at alle skal have bedre livskvalitet under et kræftforløb og efter. Kræftens Bekæmpelse er privat og drives af midler indsamlet fra den danske befolkning. Midlerne bruges til foreningens tre hovedformål: forskning, forebyggelse og patient- og pårørendestøtte.

  Læs mere om Kræftens Bekæmpelse

  KVINFO

  KVINFO samler og producerer viden, udvikler værktøjer og arbejde på løsninger på udfordringer omkring køn og ligestilling, både i Danmark og i udlandet.

  Læs mere om KVINFO

  Københavns Professionshøjskole

  Københavns Professionshøjskole udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser. Københavns Professionshøjskole uddanner lige fra pædagoger til fysioterapeuter og har sit udgangspunkt i Region Hovedstaden.

  Læse mere om Københavns Professionshøjskole

  Raido

  Raido er en almennyttig non-profit organisation, der arbejder for, at alle unge kan skabe sig selv en god fremtid med uddannelse og fællesskab. KVUC er med i Raidos ledernetværk og SPS-netværk.

  Læs mere om Raido

  Region Hovedstaden

  Region Hovedstaden driver hospitaler og forskning og administrerer praksisområdet; driver handicaptilbud og løser opgaver inden for miljø; samarbejder med kommuner og andre parter om vækst og udvikling af trafik og uddannelse; ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed.

  Læs mere om Region Hovedstaden

  Socialforvaltningen i Københavns Kommune

  Socialforvaltningen har som mission at alle har mulighed for et værdigt liv i København. Socialforvaltningen har indsatser for at hjælpe børn, unge og familier med diverse problemer, lige fra fysiske, sociale, såvel som psykiske.

  Læs mere om Socialforvaltningen

  SOSU H

  SOSU H er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet. SOSU H udbyder erhvervsuddannelser under Omsorg, Sundhed og Pædagogik.

  Læs mere om SOSU H

  Team Copenhagen

  Team Copenhagen er en professionel organisation, der understøtter udviklingen af eliteidrætten i København. KVUC samarbejder med Team Copenhagens Eliteidrætsakademi om uddannelsestilbud til idrætstalenter.

  Læs mere om Team Copenhagen

  Team Danmark

  Team Danmark arbejder for at give danske atleter bedst mulige rammer og vilkår for at levere sportslige resultater på højt niveau. KVUC har indgået partnerskab med Team Danmark om uddannelsestilbud til elitesportskursister.

  Læs mere om Team Danmark

  VUC Erhverv Sjælland & København

  VUC Erhverv Sjælland & København er navnet for et fælles team, der samarbejder om efteruddannelsesindsatsen i Region Sjælland og København. VUC Erhverv Sjælland & København er en stærk spiller i forhold til at give offentlige og private virksomheder et markant fagligt løft.

  Læs mere om VUC Erhverv Sjælland & København
 • Internationale samarbejdspartnere

  KSL Study Centre, Finland

  Læs mere om KSL Study Centre

  Network for Active Citizens

  I samarbejde med lokalt forankrede ungdomsforeninger i Kampala, Uganda, arbejder Network for Active Citizens for at fremme og støtte urbane unges trivsel og meningsfulde deltagelse i bæredygtig byudvikling.

  Læs mere om Network for Active Citizens

  Menntaskólinn á Tröllaskaga, Island

  Læs mere om Menntaskólinn á Tröllaskaga

  Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Island

  Læs mere om Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

  Upplands-Bro Adult Education Center, Sverige

Medarbejder Underviser Foran Whiteboard

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb