For samarbejdspartnere

Driftsoverenskomster 

Nedenfor kan du se, hvem KVUC har indgået driftsoverenskomster med på FVU-området og OBU-området. Du kan også finde information om, hvor du finder dokumenter til indgåelse af driftsoverenskomster på de to områder.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb