For samarbejdspartnere

Tilbage til oversigt

Tosprogedes veje i uddannelsessystemet

KVUC inviterer til morgenmad og en opdatering på den nyeste viden om tosprogedes veje i uddannelsessystemet. Derudover vil der være rig mulighed for dialog med ligesindede fagfolk fra uddannelses- og vejledningslandskabet.

Kender du som professionel mulighederne for unge og voksne tosprogede på VUC? KVUC har en lang tradition for at undervise tosprogede og bringe dem videre i uddannelse. Dette vil vi gerne præsentere sammen med den nyeste viden om, hvordan det går med tosprogede unge i det danske uddannelsessystem.

Dagens program

 • 8.00 – 8.30: Ankomst og morgenmad

 • 8.30 – 8.40: Velkomst v. uddannelseschef Anne-Mette Rasmussen

 • 8.40 – 8.55: Hvad er danskuddannelser for voksne?

 • 8.55 – 9.10: Uddannelsesveje for tosprogede på KVUC v. vejleder fra KVUC

 • 9.10 – 9.40: ”En uddannelsesfortælling skal laves om” v. DEA
  Andelen af unge med en videregående uddannelse ti år efter 9. klasse er højere blandt ikke-vestlige unge sammenlignet med danske unge, hvis man sammenligner unge, hvor forældrene havde samme indkomstniveau. Det viser et nyt notat fra Tænketanken DEA. DEA kommer og redegør for notatets hovedkonklusioner.

 • 9.40 – 9.55: Mød en kursist
  Hør en tosproget kursist fortælle om sit uddannelsesforløb og de udfordringer han har stødt på undervejs.

 • 9.55 – 10.00: Farvel og tak for i dag v. konsulent Lotte Hüttel

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest fredag d. 24. april. Der er et begrænset antal pladser. Tilmeld derfor dig og dine kolleger i god tid for at være sikre på at få plads.

Tilmeld dig Morgen i Salonen

Morgen i Salonen finder sted på Københavns VUC tæt på Nørreport station. Salonen (lokale V025) findes i stueetagen i Vognmagergade 8, 1120 København K. Der er også mulighed for at bruge indgangen direkte til Salonen på hjørnet af Gothersgade og Sjæleboderne.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb