For samarbejdspartnere

Tilbage til oversigt

Opkvalificering af ufaglærte og kortuddannede via FVU – giver det mening?

Morgen i Salonen er et halvårligt gratis arrangement for fagfolk. Deltag i Morgen i Salonen og hør, hvordan man kan styrke kortuddannedes kompetencer gennem FVU-undervisning.

Chefkonsulent Dan Rantzau Schimmel fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune vil fortælle om, hvordan de har igangsat et omfattende opkvalificerings- og fastholdelsesprogram for de kortuddannede og ordblinde ansatte. Derudover vil du kunne høre om FVU som redskab for opkvalificering generelt. Hvad er det især velegnet til?

Du kan læse hele programmet nederst på denne side. 

Praktisk information

Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig for at modtage mødelink.

Deadline for tilmelding er torsdag d. 4. maj 2023. Du vil dagen inden arrangementet modtage et mødelink, som du skal bruge ved deltagelse. Der vil være let forplejning.

Tilmeld dig

Program

  • 9.00-9.10: Velkomst
    FVU bliver anvendt i mange sammenhænge. Hvad kan det egentlig?

  • 9.10-10.05: Socialforvaltningen og opkvalificeringsbehovet i pleje- og omsorgssektoren. Chefkonsulent Dan Rantzau Schimmel fra Socialforvaltningen fortæller om Københavns Kommunes Socialforvaltnings indsats for at opkvalificere og fastholde deres kortuddannede medarbejdere gennem FVU. Herunder hvordan man gør kurserne relevante, og hvordan man tackler modstand.

  • 10.05-10.20: Pause

  • 10.20-10.50: FVU som redskab til opkvalificering. Hvad kan FVU?
    Uddannelsesleder på KVUC, Søren Cardel Lindskrog, opridser mulighederne og hensigterne med FVU-dansk, matematik, digital og engelsk. Herunder, hvordan FVU-dansk bliver brugt som supplement til sprogundervisning for tosprogede ledige og praktikanter. Og hvad man realistisk kan forvente af et FVU-forløb.

  • 10.50-11.00: Farvel og tak for i dag

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb