2-årig HF

Studieforløb

På den 2-årige HF får du både en række obligatoriske fag og faggrupper samt valgfag, som du selv kan vælge.  

Når du starter på den 2-årige HF, har vi planlagt et introforløb, så du får en grundig introduktion til dit nye studie. Senere kan du også komme på studietur.

 • Opbygning

  Hvordan er den 2-årige HF bygget op?

  På det første år af den 2-årige HF har du en række af de obligatoriske kernefag, faggrupper og et kreativt fag. På andet år fortsætter nogle af de obligatoriske fag, og du målretter din HF med en HF-linje. Begge år har projekt- og studiepraktikforløb.

  1. semester 2. semester

  Matematik C

  NF - Kemi C, Biologi C og Geografi C

  Kreativt fag C

  Dansk A

  KS - Historie B, Religion C og Samfundsfag C

  Matematik C

  NF - Kemi C, Biologi C og Geografi C

  Dansk A

  KS - Historie B, Religion C og Samfundsfag C

  Engelsk B

  3. semester 4. semester

  Dansk A

  KS - Historie B, Religion C og Samfundsfag C

  Engelsk B

  Valgfag C

  Valgfag C-B

  Dansk A

  Engelsk B

  Valgfag C-B

  Valgfag C-B

  SSO (februar)

   

 • Fag

  Hvilke fag skal jeg have på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF får du alle de fag, der indgår i en HF-eksamen. Du har både en række obligatoriske fag og valgfag, som du selv kan vælge.

  Obligatoriske fag

  På den 2-årige HF skal du have en række obligatoriske fag og faggrupper:

  Valgfag og linjefag

  På andet år vælger du din HF-linje, som består af to bundne fag og et valgfag. 

  Se fagbeskrivelser

  Du kan læse mere om fagenes indhold og eksamensformer i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Se fagbeskrivelser for 2-årig HF
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF får du ikke standpunktskarakterer i fagene. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag. Du afslutter alle fag eller faggrupper med en mundtlig eksamen. Ud over de mundtlige eksaminer er der skriftlige eksaminer i dansk, matematik og engelsk samt en større skriftlig opgave på andet år. 

  Du kan læse mere om eksamen i fagbeskrivelserne for de enkelte fag. 

 • Projekt- og praktikforløb

  Er der projekter og praktik på den 2-årige HF?

  Undervejs i studieforløbet er der planlagt projekt- og studiepraktikperioder. Her kommer du til at deltage i aktiviteter, der gør dig mere afklaret og bedre i stand til at træffe kvalificerede valg. 

  Valg af HF-linje

  På første år vil vi hjælpe dig med at afklare dine faglige hovedinteresser og evner. Vi ser på, hvordan de spiller sammen med dine tanker og drømme om videre uddannelse. Du bliver klædt på til valget af HF-linjer, valgfag og videre uddannelse.

  Studiepraktik og fremtidsplaner

  På andet år arbejder vi tættere på dine fremtidsplaner på baggrund af den HF-linje, du har valgt. Du får mulighed for at komme i relevant studiepraktik, og du bliver klogere på forskellige brancher og jobmuligheder.

 • Introforløb

  Er der et introforløb på den 2-årige HF?

  Når du starter på den 2-årige HF, har vi planlagt et introforløb, så du får en grundig introduktion til dit nye studie. Du kommer også til at lære dine medkursister og undervisere bedre at kende. Med introforløbet vil vi gerne sikre os, at du får den bedst mulige start på din HF-uddannelse. 

 • Studietur

  Kan jeg komme på studietur på den 2-årige HF?

  På tredje semester vil der blive arrangeret en studietur til udlandet. Tidligere år har vi for eksempel været i Berlin. Målet med studieturen er at give dig spændende faglige oplevelser og et endnu bedre fællesskab med dine medkursister. 

 • Translokation

  Er der translokation på den 2-årige HF?

  På KVUC holder vi altid en festlig translokation for vores HF-studenter. Til translokationen kan du møde op og fejre din afsluttede HF-eksamen sammen med venner og familie. 

  Her får du dit eksamensbevis, der vil blive holdt tale af rektor og være underholdende indslag. Flere undervisere vil også være til stede for at fejre dig og dine medkursister. 

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Vejledningen for den 2-årige HF er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der kan hjælpe dig med ansøgningsprocessen og dine muligheder for at læse en 2-årig HF.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb