Dramatik C

Læs Dramatik på C-niveau

Dramatik C giver dig et frirum, hvor du kan udfolde dig kreativt. Her lærer du hvordan man fortæller en god historie - både praktisk og teoretisk. Undervejs kommer du til at både at se, spille uddrag fra og analysere aktuelle forestillinger i teatret.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Dramatik C?

  Undervisningen lægger vægt på skabende aktiviteter og har også en mindre del teori og teaterhistorie. Dramatik er altså ikke et læsetungt fag.

  Vi starter med fælles improvisationsøvelser på gulvet, arbejder videre med basale teknikker, så du bliver klædt på til mindre projekter i grupper. Du lærer hvordan man fortæller en god historie - både praktisk og teoretisk. Og vi ser klip fra film og tv-serier, som vi kender fra vores hverdag, så vi fagligt kan diskutere, hvorfor skuespil og dramatik er en vigtig del af vores hverdag.

  Vi tager flere gange i teatret (som regel kl. 19.00 eller 20.00) og ser aktuelle forestillinger, som vi efterfølgende diskuterer og analyserer. Gradvist får du mere ansvar og frem mod eksamen bliver du og din gruppe ansvarlig for planlægningen og gennemførslen af jeres projektarbejde. Naturligvis med vejledning fra jeres lærer.

  Dramatik C er et alsidigt, kreativt fag, som gør dig klogere på mange af livets forhold. Så det du lærer på Dramatik C, kan du benytte gennem hele livet.

  Se Dramatiklærerforeningens videoer, hvor kendte fortæller, hvorfor de valgte Dramatik.

  Læreplan for Dramatik C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Dramatik C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Dramatik C?

  Dramatik C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. pr. elev og består af to dele. Du skal inden eksamen afsætte tid til at færdiggøre eksamensprojektet, der består af en lille forestilling. Derudover skal du undervejs udarbejde en portfolio (som er din egen udvalgte samling fra undervisningen, fx noter) og en digital præsentation, der fremlægges til eksamen af gruppen.

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele: en gruppedel og en individuel del. Gruppedelen starter med en visning af det afsluttende projekt. Her skal hver gruppe realisere og præsentere en forestilling, der skal vare mellem 4-6 minutter pr. medlem. Efterfølgende fremlægges den digitale præsentation, hvor gruppen skal reflektere over og sætte jeres forestilling ind i en større sammenhæng. Den individuelle del foregår som en faglig samtale med udgangspunkt i et eksamensspørgsmål, som du trækker. Her må du inddrage din portfolio.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Dramatik C?

  Du kan følge Dramatik på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb