Fag

Fagbeskrivelser for alle fag

Her får du et overblik over alle de fag, du kan læse på vores forskellige uddannelser. Find fag på både HF, GSK, AVU og FVU.

Du kan finde fagbeskrivelser for alle fagene. I dem kan du læse om fagenes indhold og læringsmål, se hvordan eksamen foregår og finde information om optagelse på de forskellige fag.

Fag-niveauer
 • Basis- til D-niveau (AVU)

  Basis-niveau er det niveau, du typisk starter på efter du har gennemført et forløb på fx en sprogskole. G-niveau svarer til niveauet i 9. klasse. Når du består G-niveau i matematik og dansk giver det dig adgang til langt de fleste erhvervsuddannelser i Danmark.

  D-niveau er det højeste AVU-niveau. Det ligger lige under det gymnasiale C-niveau. Når du består D-niveau i dansk, matematik og engelsk med tilfredsstillende resultat, giver det dig adgang til at starte på HF.

  Du skal bestå et niveau for at komme til det næste. Hvis du for eksempel vil gå fra Basis- til D-niveau i et fag, skal du bestå faget i de mellemliggende niveauer G, F og E.

  D

  D-niveau svarer til ét niveau over 10. klasse.

  F-E

  F og E niveau svarer til 10. klasses niveau.

  G

  G-niveau svarer til 9. klasses niveau. 

  Basis

  Basis-niveau er undervisning under 9. klasses niveau. 

 • C- til A-niveau (HF og GSK)

  C-niveau er det laveste gymnasiale niveau, der bygger oven på 9. eller 10. klasse. 

  B er mellemniveau og kan både tages som C-B forløb, hvor det forudsætter et gennemført C-niveau, og som 0-B forløb, hvor du får C- og B-niveau på én gang.

  A-niveau er det højeste niveau, og forudsætter som regel et gennemført B-niveau.

  A

  A-niveau er det højeste gymnasiale niveau.

  B

  B-niveau er det mellemste gymnasiale niveau.

  C

  C-niveau er det laveste gymnasiale niveau. 

Vi er altid klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til vores uddannelser eller ønsker du at tilmelde dig? I vores vejledninger er vi altid klar til at hjælpe dig.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb